Аб’явы

22 Mar, 2021.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: раманскіх моў; міжнародных адносін; прыкладной лінгвістыкі; генетыкі; тэорыі функцый; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; шматпрацэсарных сістэм і сетак.
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: прыкладной лінгвістыкі; тэорыі функцый; матэматычнай кібернетыкі; тэарэтычнай і прыкладной механікі; фізічнай электронікі і нанатэхналогій; неарганічнай хіміі.
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: мытнай справы; гісторыі новага і найноўшага часу; гісторыі беларускай літаратуры; гісторыі Расіі; міжнародных адносін; прыкладной лінгвістыкі; англійскага мова­знаўства; медыялогіі; культуралогіі; сацыяльнай камунікацыі; філасофіі і метадалогіі навукі; фізіч­нага выхавання і спорту; высокамалекулярных злучэнняў; банкаўскай эканомікі; інаватыкі і прадпрымальніцкай дзейнасці; карпаратыўных фінансаў; міжнароднага менеджменту; паліталогіі; біяхіміі; мікрабіялогіі; тэорыі функцый.
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: мова­знаўства і краіназнаўства Усходу; міжнародных эканамічных адносін; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства; беларускага мова­знаўства; германскіх моў; прыкладной лінгвістыкі; міжнароднага права; раманскага мовазнаўства; англійскага мовазнаўства; кітайскай філалогіі; англійскай мовы гуманітарных факультэтаў; англій­скай мовы прыродазнаўчых факультэтаў; сацыяльнай камунікацыі; энергафізікі; эканамічнай і са­- цы­яльнай геаграфіі; фізічнага выхавання і спорту; арганічнай хіміі; лічбавай эканомікі; інаватыкі і прадпрымальніцкай дзейнасці; міжнароднай палітычнай эканоміі; крымінальнаго працэсу і пракурорскага нагляду; рускай літаратуры; генетыкі; клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі.
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; міжнародных эканамічных адносін; фізічнага выхавання і спорту; канстытуцыйнага права; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права.
АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: арганічнай хіміі; заалогіі; біяхіміі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36

print

Вам таксама можа спадабацца: