Аб’явы

22 Apr, 2022.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: права інтэлектуальнай уласнасці; англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці; рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці; усходніх моў; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі; біяфізікі; дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу; тэорыі функцый; філасофіі і метадалогіі навукі.  тэорыі функцый

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў; медыялогіі; вылічальнай матэматыкі; міжнароднай журналістыкі; матэматычнай кібернетыкі; дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу; неарганічнай хіміі; агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі.

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: глебазнаўства і геаінфармацыйных сістэм; агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі; гісторыі беларускай літаратуры; замежнай літаратуры; рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; гісторыі новага і найноўшага часу; гісторыі Расіі; гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтваў; паліталогіі; крымінальнага права; грамадзянскага права; канстытуцыйнага права; экалагічнага і аграрнага права; педагогікі і праблем развіцця адукацыі; вылічальнай матэматыкі; тэорыі верагоднасцяў і матэматычнай статыстыкі; метадаў аптымальнага кіравання; англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці; рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці; мытнай справы; міжнародных адносін; міжнароднага права; экалогіі чалавека; культуралогіі; біяфізікі; фізікі цвёрдага цела; матэматычнай кібернетыкі; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; тэорыі функцый; англійскай мовы гуманітарных факультэтаў; філасофіі і метадалогіі навукі; міжнароднага менеджменту; неарганічнай хіміі; арганічнай хіміі; фізікі і аэракасмічных тэхналогій; клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін; фізіялогіі чалавека і жывёл; фізічнай хіміі.

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій; раманскага мовазнаўства; прыкладной лінгвістыкі; англійскага мовазнаўства; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтваў; гаспадарчага права; крымінальнага права; крыміналістыкi; грамадзянскага права; шматпрацэсарных сістэм і сетак; усходазнаўства; міжнароднага турызму; англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці; рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці; мытнай справы; міжнародных эканамічных адносін; міжнароднага права; інфармацыйных тэхналогій; нямецкай мовы; англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў; англійскай мовы гуманітарных факультэтаў; філасофіі і метадалогіі навукі; сацыяльнай работы і рэабіліталогіі; банкаўскай эканомікі; міжнароднага менеджменту; інаватыкі і прадпрымальніцкай дзейнасці; сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання; фізікі і аэракасмічных тэхналогій; клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін; фізіялогіі чалавека і жывёл; заалогіі; вышэйшай матэматыкі.

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: права інтэлектуальнай уласнасці; крымінальнага права; англійскай мовы міжнароднай прафесійнай дзейнасці; рамана-германскіх моў міжнароднай прафесійнай дзейнасці.

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: біяхіміі; заалогіі.

 

Тэрмін падачы заявы – да 22 мая.

 

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36

print

Вам таксама можа спадабацца: