Аб’явы

18 Nov, 2016.

Копия-imgs-93030-300x176

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  інтэлектуальных сістэм, міжнародных эканамічных адносін,
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, інтэлектуальных сістэм, радыёфізікі і лічбавых медыя-тэхналогій, неарганічнай хіміі,
ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі, камп’ютарнага мадэлявання, фізічнай оптыкі, ядзернай фізікі, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, вышэйшай матэматыкі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, сучаснай беларускай мовы, тэарэтычнага і славянскага мова­знаўства, гісторыі новага і найноўшага часу, гісторыі Расіі, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, крыніцазнаўства, паліталогіі, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, філасофіі і метадалогіі навукі, псіхалогіі, сацыялогіі, тэарэтычнай і інстытуцыяльнай эканомікі, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, агульнай і клінічнай псіхалогіі, тэлебачання і радыёвяшчання,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: камп’ютарнага мадэлявання, сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, матэматычнай кібернетыкі, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, фізічнага выхавання і спорту, англійскага мовазнаўства, гісторыі беларускай мовы, тэарэтычнага і славянскага мова­знаўства, сацыяльнай камунікацыі, філасофіі культуры, псіхалогіі, тэарэтычнай   і інстытуцыянальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі, эканамічнай тэорыі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, культуралогіі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  раманскага мовазнаўства, раманскіх моў.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
загадчыка кафедры аховы працы і заканадаўства аб працы,
прафесара кафедры інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (2),
прафесара кафедры псіхалогіі і педагагічнага майстэрства,
прафесара кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі,
дацэнта кафедры сучаснага прыродазнаўства,
старшага выкладчыка кафедры кіравання і эканомікі вышэйшай школы.
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў,  пакой  219,  тэл. 200 91 07.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ
ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
Прафесара кафедры кіравання маёмасцю,
Дацэнта  кафедры сацыяльнай работы і рэабiлiталогii,
Дацэнта  кафедры маркетынгу,
Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

print

Вам таксама можа спадабацца: