Нашы юбіляры

18 Mar, 2018.

5 сакавіка Казакова Таццяна Пятроўна, загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры
7 сакавіка Міхайлоўская Людміла Львоўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і  заходніх славян
7 сакавіка Васільева Алена Эдуардаўна, дацэнт кафедры тэарэтычнай і інстытуцыяналь­най эканомікі
7 сакавіка Копач Алег Ігаравіч, дацэнт кафедры камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі
12 сакавіка Дарожкін Мікалай Мікалаевіч, дацэнт кафедры фізікі цвёрдага цела
15 сакавіка Свірыдава Таццяна Віктараўна, дацэнт кафедры неарганічнай хіміі
16 сакавіка Зразікава Валянціна Аляксееўна, дацэнт кафедры медыялогіі і вэб-журналістыкі
17 сакавіка Кошалева Наталля Уладзі­міраўна, дацэнт кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў
21 сакавіка Мядзведзеў Дзмітрый Георгіевіч, дэкан механіка-матэматычнага факультэта
31 сакавіка Шадыра Алег Іосіфавіч, загадчык кафедры радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій
31 сакавіка Радзюк Алег Міхайлавіч, дацэнт кафедры агульнай і клінічнай псіхалогіі

print

Вам таксама можа спадабацца: