Аб’явы

29 Mar, 2019.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін; дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі; ядзернай фізікі; псіхалогіі; агульнай і клінічнай псіхалогіі; гісторыі беларускай літаратуры; мытнай справы.  
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных; медыялогіі; перыядычнага друку і вэб-журналістыкі; псіхалогіі; філасофіі культуры; тэорыі літаратуры; камунікатыўнага дызайну; міжнародных адносін; аналітычнай хіміі; арганічнай хіміі; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі.
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізіялогіі чалавека і жывёл; генетыкі; мікрабіялогіі; агульнай матэматыкі і інфарматыкі; тэорыі функцый; вышэйшай алгебры і абароны інфармацыі; вышэйшай матэматыкі; вылічальнай матэматыкі; энергафізікі; камп’ютарнага мадэлявання; квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі; медыялогіі;  перыядычнага друку і вэб-журналістыкі; філасофіі культуры; крыніцазнаўства; гісторыі Расіі; філасофіі і метадалогіі навукі; сацыялогіі; тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства; кітайскай філалогіі; інфармацыйных тэхналогій; міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права; педагогікі і праблем развіцця адукацыі; канстытуцыйнага права; міжкафедральнага цэнтра – кафедры ЮНЕСКА па прыродазнаўчай адукацыі; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі; карпаратыўных фінансаў; банкаўскай эканомікі; радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій.
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі; бія- і нанамеханікі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; батанікі; фізічнай электронікі і нанатэхналогій; тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій; медыялогіі; філасофіі і метадалогіі навукі; агульнай і клінічнай псіхалогіі; нямецкага мовазнаўства; рускай мовы; мастацтваў і асяроддзевага дызайну; культуралогіі; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі; інфармацыйных тэхналогій; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей; мовазнаўства і краіназнаўства Усходу; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей; раманскіх моў; міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права; міжнароднага турызму; педагогікі і праблем развіцця адукацыі; высокамалекулярных злучэнняў; эканамічнай інфарматыкі; эканамічнай тэорыі; канстытуцыйнага права; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці.
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: дызайну моды; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцей.
АСІСТЭНТА КАФЕДРЫ матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ прафесійнага развіцця;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ бізнес-адміністравання; лагістыкі (3); інавацыйнага кіравання;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: эканомікі і менеджменту; бізнес-адміністравання; міжнароднага бізнесу; прававых і  гуманітарных дысцыплiн; лагістыкі (2); інавацыйнага кіравання.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, тэл. 3060027, 3060028,
e-mail: sbmt@sbmt.by, mail@sbmt.by, http://www.sbmt.by.

НДІ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ВЯДУЧАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі эксперыментальнай фiзiкi высокiх энергiй.
СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі ядзернай оптыкi i космамiкрафiзiкі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220006, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226 42 31.

print

Вам таксама можа спадабацца: