Курс на Scopus: навуковыя часопісы БДУ падаюцца ў міжнародную базу даных

9 Apr, 2019.

У новым фармаце навуковыя часопісы ўніверсітэта выходзяць трэці год. Ужо ў маі перад міжнародным экспертным саветам Scopus паўстане наш першы «кандыдат» – «Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Гісторыя». Расказваем пра тое, як часопісы БДУ рыхтуюцца да ўваходжання ў сусветную навукова-інфармацыйную прастору.

Прысутнасць у базах даных пашырае бачнасць часопісаў у міжнароднай навуковай супольнасці і падтрымлівае іх аўтарытэт
Сёння існуе праблема выбару часопіса для публікацыі, паколькі сярод навуковых выданняў сус­тракаецца шмат драпежніцкіх, ці, як іх яшчэ называюць, смеццевых часопісаў, асноўная мэта якіх – зарабіць, таму аўтарам варта дбайна выбіраць выданні для
публікацыі. Надзейней за ўсё звярнуцца да базы даных Scopus. У БДУ падрыхтоўка да падачы заяўкі ў Scopus вядзецца даўно. У 2016 г. упраўленне рэдакцыйна-выдавецкай работы цалкам змяніла часопісы ў адпаведнасці з патрабаваннямі між­народных навуковых баз даных: назвы, склад рэдкалегій, правілы падачы артыкулаў, афармленне матэрыялаў і біблі­яграфічных спісаў і інш.

Начальнік аддзела навуковых выданняў БДУ Марыя Падголіна з супрацоўнікамі прыводзяць універсітэцкія часопісы да міжнародных стандартаў

З 2018 г. функцыяну­юць сайты часопісаў і электронная рэдакцыя, якая ўклю­чае ў сябе ўсю працу па адборы артыкулаў (у тым ліку рэ­цэнзаванне), пад­рыхтоўку іх да друку (літаратурнае рэдагаванне, апрацоўка ілюстрацый да матэ­рыялу, вёрстка, узгадненне з аўтарамі) і публікацыю на сайце. Таксама ў межах гэтай сістэмы вядзецца перапіска з аўтарамі. Такім чынам, электронная рэдакцыя спрашчае дакументазварот, сістэматызуе інфармацыю і гарантуе яе захаванасць. Паступова ўводзіцца двайное сляпое рэцэнзаванне, дзякуючы якому забяспечваецца якасны кантэнт. З 2019 г. ар­ты­кулам найбольш перспектыў­ных часопісаў надаецца DOI – ідэнтыфікацыйны ­нумар. Публікацыям у першых выпусках гэ­тага года ­(«Часопіс БДУ. Хімія» і «Часопіс БДУ. Бія­логія») DOI ўжо прысвоены.

Электронная рэдакцыя спрашчае дакументазварот, сістэматызуе інфармацыю і гарантуе яе захаванасць

Галоўны крытэрый вызначэння прыярытэтных часопісаў – адпаведнасць міжнародным патрабаванням
Для падачы заяўкі ў Scopus вызначаны чатыры прыярытэтныя часопісы: «Часопіс БДУ. Гісторыя», «Часопіс БДУ. Геаграфія. Геалогія», «Часопіс БДУ. Матэматыка. Інфарматыка», «Часопіс БДУ. Фізіка». Менавіта яны на дадзены момант больш за ўсё адпавядаюць патрабаванням Scopus. Рэдкалегіі і ўпраўленне рэдакцыйна-выдавецкай работы ўжо завяршаюць работу па фарміраванні палітыкі часопісаў (інфармацыя пра адкліканне ар­тыкула, адносіны рэдкалегіі да выпадкаў фальсіфікацыі і фа­брыкацыі даных, самаплагіяту і са­мацытавання) і прывядзенні іх у адпаведнасць з патрабаваннямі міжнародных навуковых баз даных, такімі як геаграфічная разнастайнасць складу рэдкалегій і аўтараў (не толькі з краін СНД), наяўнасць профілю ў ORCID (ідэнтыфікацыйны нумар, які дазваляе прагледзець інфармацыю пра аўтара і яго публікацыі), актуальнасць інфармацыі на сайтах, высокі ўзровень англійскай мовы, адбор якасных навуковых даследаванняў, структураванне артыкулаў паводле сістэмы IMRAD (introduction, methods, results and discussion), даклад­насць бібліяграфічных спасылак. У межах падрыхтоўкі да ўваходжання ў Scopus пададзена заяўка на ўключэнне БДУ ў члены Асацыяцыі навуковых рэдактараў і выдаўцоў. Гэта падкрэслівае гатоўнасць універсітэта прытрым­лівацца этычных прынцыпаў (згодна з рэкамендацыямі між­народнага Камітэта па публікацыйнай этыцы) пры падрыхтоўцы навуковых выданняў.

Увайсці ў Scopus – мала, важна там утрымацца
Ацэнка часопіса праводзіцца ў два этапы: спачатку – расійскім экспертным саветам, а ў выпадку ўхвалення – асноўным экспертным саветам Scopus. У першую чаргу эксперты правяраюць ча­сопіс на адпаведнасць фармаль­ным крытэрыям: аналізуецца сайт, дзе ўся інфармацыя павінна быць актуальнай і прыводзіцца на дзвюх мовах – рускай і англійскай. Далей камісія ўважліва правярае выпускі часопісаў, якасць артыкулаў, іх адпаведнасць тэматыцы, цытаванасць.

Наталля Герасімовіч, начальнік УРВР

– Упраўленне рэдакцыйна-­выдавецкай работы правяло ве­лізарную працу, каб вывучыць і выканаць патрабаванні міжнародных навуковых баз даных і ва ўзаемадзеянні з рэдкалегіямі павысіць узровень нашых ­выданняў. Дзякуючы такому плённаму супрацоўніцтву мы ­маем прыя­рытэтныя часопісы, якія сёлета падаюць заяўку ў Scopus, – дзеліцца начальнік УРВР Наталля Герасімовіч і адзначае: – На да­дзены момант, паводле водгукаў аўтараў, рэ­дакцыйная работа ў часопісе адпавядае практыцы падрыхтоўкі артыкулаў у міжнародных рэйтынгавых часопісах.

Падрыхтавала
Валерыя Бандарчык

print

Вам таксама можа спадабацца: