Хачу вучыцца ў БДУ! ФФСН – самы ўнікальны факультэт па наборы спецыяльнасцяў

8 Apr, 2019.

ФФСН арганічна складаецца з трох класічных спецыяльнасцяў: філасофіі, сацыялогіі і псіхалогіі, а таксама досыць новых – сацыяльных камунікацый і сацыяльнай работы.

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт Вадзім Францавіч ГІГІН
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл. 259-70-47
Е-mail: phse@bsu.by
www.ffsn.bsu.by

У структуры факультэта 7 кафедраў і 2 навучальныя лабараторыі. У нас працуюць вядучыя навукоўцы-гуманітарыі Беларусі. З лекцыямі прыязджаюць замежныя эксперты.
Навучаецца больш за 1500 студэнтаў, 142 магістранты, 40 аспірантаў дзённай і завочнай формаў навучання, а таксама 13 дактарантаў.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
•    «Філасофія». Кваліфікацыя «Філосаф. Выкладчык філасофіі і сацыяльна-­гумані­тарных дысцыплін». Спецыялізацыі: сацыяльная філасофія, гісторыя філасофіі.
•    «Сацыялогія». Кваліфікацыя «Сацыёлаг. Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна­-палітыч­ных дысцыплін». Спецыялізацыі: сацыялогія кіравання, метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання, палітычная сацыялогія.
•    «Псіхалогія». Кваліфікацыя «Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі». Спецыялізацыі: са­цы­­яльная псіхалогія, медыцынская псіхалогія.
•    «Сацыяльныя камунікацыі». Кваліфікацыя «Спецыяліст па сацыяльных камунікацыях». Спецыялізацыі: арганізацыйныя камунікацыі, масавыя камунікацыі, маркетынгавыя камунікацыі.
•    «Сацыяльная работа» (па напрамках: сацыяльнае праектаванне, сацыяльна-псіхалагічная дзейнасць, сацыяльна-рэабілітацыйная дзейнасць). Кваліфікацыі «Спецыяліст па сацыяльнай рабоце і кіраванні праек­тамі». «Спецыяліст па сацыяльнай  рабоце-псіхолаг». «Спецыяліст па сацыяльнай ра­боце-рэабілітолаг».
•    «Сацыяльная работа» (напрамак – сацы­яльна-рэабілітацыйная дзейнасць). Кваліфі­кацыя «Спецыяліст па сацыяльнай рабоце-рэабілітолаг».

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі факультэта ўсіх спецыяльнасцяў працуюць у вышэйшых і сярэдніх наву­чальных установах, органах дзяржаўнага ­кі­равання, навуковых і адукацыйных цэнтрах, камерцыйных структурах, грамадскіх аб’яднаннях, СМІ, рэкламных і кадравых агенцтвах.

СУВЯЗЬ З ПРАКТЫКАЙ
Базавымі партнёрамі факультэта выступа­юць вядучыя навукова-­адукацыйныя і выт­ворчыя цэнтры. Сярод іх Інстытут філасофіі і Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Акадэмія паслядыпломнай адукацыі, Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз, Нацыя­нальны прэс-­цэнтр Рэспублікі Беларусь, Мінскі гарадскі цэнтр сацыяльнага абслугоўвання сям’і і дзяцей і іншыя.

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук развівае адукацыйныя і навуковыя сувязі з вядучымі ўніверсітэтамі Англіі, Іспаніі, Італіі, Германіі, Швецыі, Фінляндыі, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Польшчы, Расіі, ЗША, Украіны, Францыі, Кітая. Студэнты і выкладчыкі рэгулярна ўдзельнічаюць у міжнародных праграмах акадэмічнай мабільнасці ERASMUS+ і Copernicus. На факультэце праводзяцца адборачныя туры міжнароднай алімпіяды па філасофіі і міжнароднага Балтыйскага конкурсу эсэ па філасофіі на англійскай мове пры падтрымцы Міжнароднай асацыяцыі філасофскіх грамадстваў і UNESСO.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Дзейнічаюць студэнцкая навуковая лаба­раторыя «Соцыум», студэнцкае навуковае таварыства, філасофскі дыскусійны клуб, міждысцыплінарны навукова­-тэарэтычны семінар «Інавацыйныя стратэгіі ў сучаснай сацыяльнай філасофіі», студыя PsyFox, псі­­­халагічны квэст­-семінар, а таксама право­дзіцца навуковая канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў «Чалавек. Культура. Грамадства».
ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі ФФСН размяркоўваюцца ў вяду­чыя дзяржаўныя і камерцыйныя арганізацыі нашай краіны. Сярод іх НАН Беларусі, вядучыя ВНУ Беларусі, ІАЦ пры Адміністрацыі Прэзідэнта РБ, дзяржаўныя тэлевізійныя ­каналы, адукацыйна­-аздараўленчыя цэнтры, абласныя і раённыя выканаўчыя камі­тэты, кампаніі «Белавія», «Атлант-­М», дзяр­­жаўныя ўстановы адукацыі і аховы здароўя, рэкру­тынгавыя агенцтвы, Wargaming і іншыя.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Факультэт славіцца сваім студэнцкім грамадскім жыццём. Наш дэвіз – давяраць студэнтам! Студэнцкае самакіраванне з’яўляецца асновай выхаваўчай работы на нашым факультэце. Мноства навуковых, культурных, спартыўных і грамадскіх мерапрыемстваў, якія складаюць традыцыі факультэта, заслужылі аўтарытэт і вядомасць на ўніверсітэцкім, рэспубліканскім і міжнародным узроўнях. Самыя папулярныя з іх – турзлёт ФФСН, дзень першакурсніка, ліга маладога грама­дзяніна, дзень нараджэння факультэта, фэст кароткаметражнага кіно «Кальварыйскія бабры», «Містар» і «Міс ФФСН».
ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
Асноўнымі напрамкамі прафарыентацыйнай працы факультэта з’яўляюцца заняткі для школьнікаў старэйшых класаў у школе юнага філосафа «Пайдэя», штогадовая віктарына для школьнікаў «Першы крок у прафесію» і адукацыйна-­прафарыентацыйныя праекты «Майстэрня сацыякама», Workshop Philosophy, «Прафесійная майстэрня PM» і іншыя.

ФФСН ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў у галіне філасофіі і сферы кіравання праектамі, адзіны ў БДУ, які аб’ядноўвае псіхолагаў розных напрамкаў.

ВОДГУКІ ВЫПУСНІКОЎ

Дыяна АЎСЮКЕВІЧ, аспірантка ФФСН, лаўрэат стыпендыі імя К. Крапівы.
– Адукацыя – гэта не вынік, а працэс. Універсітэт закліканы не выда­ваць гатовыя вынікі, а спры­яць фар­міраванню ўстойлівай пазіцыі і рэфлексіўнага стаўлен­ня да сябе і нава­кольнага свету. Гады вучобы ў БДУ прайшлі менавіта так: мы пазнавалі сябе, сталелі, атрымлівалі веды і прагнулі знайсці ім найбольш эфектыўнае прыкладанне. Вельмі хутка надыдзе момант, калі мы зможам нарэшце праверыць ККД нашых высілкаў, але сумненняў у поспеху насамрэч практычна няма. Здаровыя амбіцыі, творчая энергія  і непахісная вера ва ўласныя сілы – гэтыя якасці сёння для нас з’яўляюцца не аба­вязковымі пунктамі ў рэзюмэ, а рэальным багажом, назапашаным за гады вучобы на факультэце філасофіі і сацыяльных навук!

Тамара ШАВЕРДА, аспірантка ФФСН, лаўрэат стыпендыі імя К. Крапівы, лаўрэат стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, занесена на дошку гонару БДУ.
– Ва ўніверсітэт я паступала, каб знайсці адказы на ўсе свае пытанні, але навучанне на факультэце філасофіі і сацы­яльных навук паказала, што ні адзін адказ не будзе канчатковым, а адукацыя ніколі не будзе завершанай. Студэнцтва на сацыялагічным аддзяленні ФФСН БДУ стала для мяне часам самых цікавых пытанняў да свету і самой сябе, месцам самых натхняльных сустрэч і самых нечаканых адкрыццяў. Сацыялагічная адукацыя дае цэласны, мнагамерны погляд на рэчаіснасць, і з кожным годам «карцінка» становіцца ўсё больш складанай і цікавай!

print

Вам таксама можа спадабацца: