АБ’ЯВЫ

30 Oct, 2019.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
Аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: канстытуцыйнага права, крымінальнага права, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, глебазнаўства і геаінфармацыйных сістэм, інтэлектуальных сістэм, тэлебачання і радыёвяшчання, медыялогіі;
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, фізікі цвёрдага цела, медыялогіі, тэлебачання і радыёвяшчання, мікрабіялогіі;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: крыніцазнаўства, медыялогіі, біяфізікі;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнага выхавання і спорту, батанікі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі;
прафесара кафедры моладзевай палітыкі і сацыякуль­турных камунікацый;
ДАЦЭНТАЎ кафедраў: кіравання і эканомікі вышэйшай школы, псіхалогіі і педагагічнага майстэрства (2), фiласофii
i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі;
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедры сучаснага прыродазнаўства.
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў,  пакой  219,  тэл. 200 91 07.

print

Вам таксама можа спадабацца: