Аб’явы

16 Feb, 2016.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-imgs-93030-300x176.jpgБЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: метадаў аптымальнага кіравання, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, дзяржаўнага кіравання, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, вышэйшай матэматыкі, мікрабіялогіі, эканамічнай інфарматыкі, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы, замежнай журналістыкі і літаратуры, педагогікі і праблем развіцця адукацыі; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва; фізічнага выхавання і спорту,  СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, англійскай мовы гуманітарных спецы­яльнасцяў, камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, культуралогіі, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, гісторыі журналістыкі і мене­джменту СМІ, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізіч­нага выхавання і спорту, ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, АСІСТЭНТА  КАФЕДРЫ  біяхіміі. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г.Мiнск, вул.Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36. IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ БДУ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: Старшага навуковага супрацоўніка лабараторыі фізікі часціц, навуковага супрацоўніка лабараторыі нанаэлектрамагне­тызму (2). Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226 42 31. ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: Загадчыка кафедры мастацтваў, Загадчыка кафедры сацыяльнай работы  i рэабiлiталогii, Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў, Старшага выкладчыка факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі (2), Дацэнта кафедры кіравання маёмасцю, Дацэнта кафедры прававых дысцыплiн, Дацэнта кафедры сацыяльнай работы і рэабіліталогіі, Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.
print

Вам таксама можа спадабацца: