Аб’явы

16 Feb, 2016.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-imgs-93030-300x176.jpgБЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: метадаў аптымальнага кіравання, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, дзяржаўнага кіравання, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, вышэйшай матэматыкі, мікрабіялогіі, эканамічнай інфарматыкі, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы, замежнай журналістыкі і літаратуры, педагогікі і праблем развіцця адукацыі; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва; фізічнага выхавання і спорту,
 СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, англійскай мовы гуманітарных спецы­яльнасцяў, камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, культуралогіі, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, гісторыі журналістыкі і мене­джменту СМІ, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізіч­нага выхавання і спорту,
ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай,
АСІСТЭНТА  КАФЕДРЫ  біяхіміі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г.Мiнск, вул.Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
Старшага навуковага супрацоўніка лабараторыі фізікі часціц,
навуковага супрацоўніка лабараторыі нанаэлектрамагне­тызму (2).
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226 42 31.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
Загадчыка кафедры мастацтваў,
Загадчыка кафедры сацыяльнай работы  i рэабiлiталогii,
Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў,
Старшага выкладчыка факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі (2),
Дацэнта кафедры кіравання маёмасцю,
Дацэнта кафедры прававых дысцыплiн,
Дацэнта кафедры сацыяльнай работы і рэабіліталогіі,
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

print

Вам таксама можа спадабацца: