Аб’явы

3 Nov, 2020.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў; паліталогіі; грамадзянскага працэсу і пра­цоўнага права.
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў; паліталогіі.
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: дыферэнцыяль­ных ураўненняў і сістэмнага аналізу; агуль­-най матэматыкі і інфарматыкі; беларускага мовазнаўства; замежнай літаратуры; рускай мовы; тэарэтычнага і славянскага літара­туразнаўства; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; банкаўскай эканомікі; карпаратыўных фінансаў; дзяржаўнага кіравання; канстытуцыйнага права; экалагічнага і аграрнага права; паліталогіі; эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі; сацыялогіі.
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фізікі і аэракасмічных тэхналогій; агульнай матэматыкі і інфарматыкі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; англійскага мовазнаўства; міжнароднага права; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; мовазнаўства і краіназнаўства Усходу; гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу; крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду; грама­дзянскага працэсу і працоўнага права; нямецкай мовы; англійскай мовы прырода­знаўчых факультэтаў; дызайну моды; тэорыі і практыкі перакладу; камунікатыўнага дызайну; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгва­дыдактыкі.
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў; мастацтваў і асяроддзевага дызайну; камунікатыўнага дызайну.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасады:

ПРАФЕСАРА кафедры фінансаў і менеджменту.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, тэл. 306-00-27, 306-00-28; sbmt@sbmt.by

print

Вам таксама можа спадабацца: