Конкурсы на замяшчэнне пасад

13 Mar, 2014.

slide2+++111

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВЕРСIТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: эканамічнай геаграфіі замежных краін, банкаўскай эканомікі;
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: аналітычнай хіміі, матэматычнага мадэлявання і аналізу даных;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: геаграфічнай экалогіі, геадэзіі і картаграфіі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, эканамічный геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, неарганічнай хіміі, электрахіміі, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, заалогіі, генетыкі, малекулярнай біялогіі, тэхналогій камунікацыі, карпаратыўных фінансаў, матэматычнага мадэлявання і аналізу даных, вышэйшай матэматыкі, вылічальнай матэматыкі, інфармацыйных сістэм кіравання, матэматычнай фізікі, матэматычнага мадэлявання і кіравання, метадаў аптымальнага кіравання;
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: дынамічнай геалогіі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, эканамічнай геаграфіі замежных краін, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, фізічнага выхавання і спорту, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, біяхіміі, карпаратыўных фінансаў, інфармацыйных сістэм кіравання, шматпрацэсарных сістэм і сетак;
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: фізічнага выхавання і спорту, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, карпаратыўных фінансаў;
АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, тэхналогій праграмавання.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады
дацэнта кафедры рэабiлiталогii.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ
ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
загадчыка аддзела аэракасмічных даследаванняў па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады эксперыментальнай фізікі);
загадчыка лабараторыі дыстанцыйнай фотаметрыі па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады эксперыментальнай фізікі);
старшага навуковага супрацоўніка лабараторыі дыстанцыйнай фотаметрыі па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады эксперыментальнай фізікі).
Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл.: 212-48-43.

РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
загадчыка кафедры філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі;
дацэнта кафедры філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі;
прафесара кафедры фiласофii i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі;
дацэнта кафедры iнфармацыйных тэхналогiй у адукацыi;
старшага выкладчыка кафедры iнфармацыйных тэхналогiй у адукацыi;
старшага выкладчыка кафедры гiсторыка-культурнай спадчыны Беларусi;
выкладчыка кафедры аховы працы і заканадаўства аб
працы.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой 120, тэл. 200-91-07.

print

Вам таксама можа спадабацца: