Конкурсы на замяшчэнне пасад

13 Mar, 2014.

slide2+++111

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВЕРСIТЭТ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: эканамічнай геаграфіі замежных краін, банкаўскай эканомікі; ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: аналітычнай хіміі, матэматычнага мадэлявання і аналізу даных; ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: геаграфічнай экалогіі, геадэзіі і картаграфіі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, эканамічный геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, неарганічнай хіміі, электрахіміі, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, заалогіі, генетыкі, малекулярнай біялогіі, тэхналогій камунікацыі, карпаратыўных фінансаў, матэматычнага мадэлявання і аналізу даных, вышэйшай матэматыкі, вылічальнай матэматыкі, інфармацыйных сістэм кіравання, матэматычнай фізікі, матэматычнага мадэлявання і кіравання, метадаў аптымальнага кіравання; СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: дынамічнай геалогіі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, эканамічнай геаграфіі замежных краін, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, фізічнага выхавання і спорту, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, біяхіміі, карпаратыўных фінансаў, інфармацыйных сістэм кіравання, шматпрацэсарных сістэм і сетак; ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: фізічнага выхавання і спорту, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, карпаратыўных фінансаў; АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, тэхналогій праграмавання. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36. ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады дацэнта кафедры рэабiлiталогii. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28. ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад загадчыка аддзела аэракасмічных даследаванняў па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады эксперыментальнай фізікі); загадчыка лабараторыі дыстанцыйнай фотаметрыі па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады эксперыментальнай фізікі); старшага навуковага супрацоўніка лабараторыі дыстанцыйнай фотаметрыі па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады эксперыментальнай фізікі). Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл.: 212-48-43. РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад загадчыка кафедры філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі; дацэнта кафедры філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі; прафесара кафедры фiласофii i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі; дацэнта кафедры iнфармацыйных тэхналогiй у адукацыi; старшага выкладчыка кафедры iнфармацыйных тэхналогiй у адукацыi; старшага выкладчыка кафедры гiсторыка-культурнай спадчыны Беларусi; выкладчыка кафедры аховы працы і заканадаўства аб працы. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой 120, тэл. 200-91-07.
print

Вам таксама можа спадабацца: