Аб’явы

17 Sep, 2019.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2019/03/1514327818-1-1.jpg

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ: заалогіі;
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага менеджменту, лічбавай эканомікі;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: філасофіі культуры, дыпламатычнай і консульскай службы, грамадзянскага права, экалагічнага і аграрнага права, інаватыкі і прадпрымальніцкай дзейнасці;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: канстытуцыйнага права, грама­дзянскага права.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209 54 36.

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: маркетынгу, міжнароднага бізнесу;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: кіравання фінансамі і маёмасцю, кафедры міжнароднага бізнесу.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Інстытут бізнесу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта», тэл. 306 00 27, 306 00 28, www.sbmt.by, e-mail:sbmt@sbmt.by, mail@sbmt.by.

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛА БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады:
ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ біблеістыкі і хрысціянскага веравучэння.  
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасці‚ 24, каб. 209. Тэл. 327 55 71.

МІЖНАРОДНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады:
ЗАГАДЧЫКА кафедры дадатковай адукацыі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220070, г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23, корпус 1, каб. 202,
тэл. 398 88 25, эл. пошта: info@iseu.by, ok@iseu.by.

print

Вам таксама можа спадабацца: