Аб’явы

7 Mar, 2017.

Копия-imgs-93030-300x176БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: вылічальнай матэматыкі, інфармацыйных сістэм кіравання, камп’ютарных тэхналогій і сістэм, неарганічнай хіміі,
ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: біяфізікі, інтэлектуальных сістэм, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі, вылічальнай матэматыкі, метадаў аптымаль­нага кіравання, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, тэхналогій праграмавання, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, функцыянальнага аналізу, біяхіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, фізічнай хіміі, замежнай літаратуры, кітайскай філалогіі, рускай літаратуры, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, філасофіі і метадалогіі навукі, інавацыйнага менеджменту, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, міжнароднага турызму, міжнародных эканамічных адносін, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, шматпрацэсарных сістэм і сетак, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, мікрабіялогіі, фізіялогіі чалавека і жывёл, англійскага мовазнаўства, раманскага мовазнаўства, філасофіі культуры, інавацыйнага менеджменту, тэарэтычнай і інстытуцыя­нальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, міжнародных эканамічных адносін,
ВЫКЛАДЧЫКА  КАФЕДРЫ англійскай мовы гуманітарных факультэтаў,
АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: інфарматыкі і камп’ю­тарных сістэм, тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій, вышэйшай матэматыкі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚
5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
Дацэнтаў кафедраў: эканомікі i кiравання бiзнесам (2), прававых дысцыплiн, кiравання фінансамі,
Старшага выкладчыка кафедры кіравання маёмасцю.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарава БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
прафесар кафедры біяхіміі і біяфізікі – 0,5 штатнай адзінкі;
прафесар кафедры экалагічнай меды­цыны і радыебіялогіі – 0,25 штатнай адзінкі.
Тэрмін падачы дакументаў – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220070, г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23 корпус 1, аддзел кадравай і арганізацыйнай працы, каб. 202, тэл. 398 88 25.

print

Вам таксама можа спадабацца: