Аб’явы

30 Dec, 2014.

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТАБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай оптыкі, гісторыі беларускай мовы, беларускай літаратуры і культуры, дыпламатычнай і консульскай службы, міжнароднага права, геаграфічнай экалогіі, дынамічнай геалогіі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, канстытуцыйнага права, крымінальнага права, фінан­савага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, міжнароднага менеджменту, эканамічнай інфарматыкі, карпаратыўных фінансаў, мікрабіялогіі,
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, беларускай літа­ратуры і культуры, гісторыі беларускай літаратуры, міжнароднага менеджменту, тэарэтычнай фізікі і астрафізікі, фізічнай оптыкі, квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  матэматычнай кібернетыкі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, філасофіі і метадалогіі навукі, беларускай літаратуры і культуры, замежнай літаратуры, прыкладной лінгвістыкі, псіхалогіі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, раманскіх моў, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, паліталогіі, крымінальнага права, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, тэхналогій праграмавання, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, карпаратыўных фінансаў, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, інтэлектуальных сістэм, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання, біяхіміі, батанікі, генетыкі, заалогіі, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, мікрабіялогіі, малекулярнай біялогіі, агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, вышэйшай алгебры і аховы інфармацыі, агульнай матэматыкі і інфар­матыкі, філасофіі і метадалогіі навукі, беларускай літаратуры і культуры, гісторыі беларускай мовы, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, фізічнага выхавання і спорту, сацыяльнай камунікацыі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, раманскіх моў, мытнай справы, мовазнаўства і краіназнаўства Усходу, геаграфічнай экалогіі, дынамічнай геалогіі, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, тэхналогій праграмавання, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі, карпаратыўных фінансаў, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі, фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій, фізічнай электронікі і нанатэхналогій,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: гісторыі беларускай мовы, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій, канстытуцыйнага права, інавацыйнага менеджменту, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі,
ACІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  вышэйшай матэматыкі, агульнай фізікі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,  упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
Старшага выкладчыка кафедры маркетынгу (2),
Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання
і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад старшага навуковага супрацоўніка лабараторыі дыстанцыйнай фотаметрыі па спецыяльнасці 01.04.05 (оптыка);
малодшага навуковага супрацоўніка лабараторыі дыстанцыйнай фотаметрыі па спецыяльнасці 01.04.01 (прыборы і метады эксперыментальнай фізікі).
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы накіроўваць на адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэлефон 212-48-43.

print

Вам таксама можа спадабацца: