Вакансіі

14 Apr, 2020.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: мовазнаўства і краіназнаўства Усходу; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей; агульнай фізікі; тэорыі і практыкі перакладу; агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі; фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій; квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі; бія- і нанамеханікі; агульнай матэматыкі і інфарматыкі.

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнай фізікі і астрафізікі; сацыялогіі; агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі; геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі; агульнай матэматыкі і інфарматыкі; мікрабіялогіі; квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі; міжнародных адносін; медыялогіі.

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага турызму; нямецкага мовазнаўства; тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства; раманскага мовазнаўства; мытнай справы; інфармацыйных тэхналогій; культуралогіі; філасофіі і метадалогіі навукі; агульнай і клінічнай псіхалогіі; інфарматыкі і камп’ютарных сістэм; дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу; медыялогіі.

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: раманскага мовазнаўства; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; класічнай філалогіі; нямецкай мовы; англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў; англійскай мовы гуманітарных факультэтаў; камунікатыўнага дызайну; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі; агульнай і клінічнай псіхалогіі; псіхалогіі; фізічнай электронікі і нанатэхналогій; сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання; біямедыцынскай інфарматыкі; шматпрацэсарных сістэм і сетак; матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных; мікрабіялогіі.

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: прыкладной лінгвістыкі; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі; перыядычнага друку і вэб-журналістыкі.

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: камп’ютарных тэхналогій і сістэм; біяхіміі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5-а,
упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36

print

Вам таксама можа спадабацца: