Аб’явы

23 Oct, 2014.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2014/01/slide2+++111+++-300x161.jpg

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТАБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  фізічнай хіміі, гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў,
ПРАФЕСАРА  КАФЕДРЫ  сацыялогіі,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: канстытуцыйнага права, аналітычнай хіміі, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, арганічнай хіміі, неарганічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, псіхалогіі, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, гісторыі Расіі, крыніцазнаўства,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: сацыяльнай камуникацыі, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,  упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
загадчыка кафедры сучаснага прыродазнаўства;
дацэнта кафедры сучаснага прыродазнаўства;
старшага выкладчыка кафедры сучаснага прыродазнаўства;
дацэнта кафедры  псiхалогii i педагагiчнага майстэрства;
дацэнта кафедры кiравання i эканомiкi  вышэйшай школы;
старшага выкладчыка кафедры фiласофii i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі;
выкладчыка  кафедры  аховы працы  i заканадаўства аб працы.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой 120, тэл. 200 91 07.

print

Вам таксама можа спадабацца: