Аб’явы

23 Oct, 2014.

http://www.gazeta.bsu.by/wp-content/uploads/2014/01/slide2+++111+++-300x161.jpg

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТАБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  фізічнай хіміі, гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў, ПРАФЕСАРА  КАФЕДРЫ  сацыялогіі, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: канстытуцыйнага права, аналітычнай хіміі, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, арганічнай хіміі, неарганічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, псіхалогіі, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, гісторыі Расіі, крыніцазнаўства, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: сацыяльнай камуникацыі, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,  упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: загадчыка кафедры сучаснага прыродазнаўства; дацэнта кафедры сучаснага прыродазнаўства; старшага выкладчыка кафедры сучаснага прыродазнаўства; дацэнта кафедры  псiхалогii i педагагiчнага майстэрства; дацэнта кафедры кiравання i эканомiкi  вышэйшай школы; старшага выкладчыка кафедры фiласофii i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі; выкладчыка  кафедры  аховы працы  i заканадаўства аб працы. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой 120, тэл. 200 91 07.
print

Вам таксама можа спадабацца: