Аб’явы

31 Dec, 2019.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: мікрабіялогіі, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі; сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання; лічбавай эканомікі; камп’ютарнага мадэлявання; англійскага мовазнаўства; гісторыі новага і найноўшага часу; гісторыі паўднёвых і заходніх славян
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: фізіялогіі чалавека і жывёл; міжнароднага менеджменту; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтваў
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: заалогіі; генетыкі; біяхіміі; агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі; малекулярнай біялогіі; батанікі; тэхналогій праграмавання; тэорыі верагоднасцяў і матэматычнай статыстыкі; сістэмнага аналізу і камп’ютарнага мадэлявання; радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій; міжнароднай палітычнай эканоміі; карпаратыўных фінансаў; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; грамадзянскага працэсу і працоўнага права; дзяржаўнага кіравання; філасофіі і метадалогіі навукі; сацыяльнай камунікацыі; фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай;  гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў;  гісторыі паўднёвых і заходніх славян; гісторыі Расіі; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтваў
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: тэхналогій праграмавання; тэорыі верагоднасцяў і матэматычнай статыстыкі; радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій; міжнароднай палітычнай эканоміі; карпаратыўных фінансаў; лічбавай эканомікі; канстытуцыйнага права; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці; энергафізікі; вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі; англійскай мовы эканамічных спецы­яльнасцяў; мытнай справы; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; раманскіх моў.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

print

Вам таксама можа спадабацца: