Конкурсы на замяшчэнне пасад

7 Apr, 2014.

slide2+++111

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВЕРСIТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: функцыянальнага аналізу, ядзернай фізікі, мытнай справы, эканамічнай інфарматыкі,
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, дызайну, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, раманскага мова­знаўства, эканамічнай інфарматыкі, сацыялогіі журналістыкі,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, фізіялогіі чалавека і жывёл, генетыкі, псіхалогіі, філасофіі культуры, сацыялогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, крыніцазнаўства, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, дызайну, інфармацыйных тэхналогій, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, тэорыі функцый, вышэйшай алгебры і абароны інфармацыі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, гісторыі новага і найноўшага часу, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, эканамічнай інфарматыкі, аналітычнай эканомікі і экфнаметрыкі, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, гісторыі журналістыкі, перыядычнага друку, сацыялогіі журналістыкі,
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, псіхалогіі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, тэорыі і практыкі перакладу, дызайну, культуралогіі, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, раманскіх моў, мовазнаўства і краіназнаўства Усходу, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, гісторыі новага і найноўшага часу, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, міжнароднага права, міжнароднага турызму, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, нямецкага мовазнаўства, замежнай літаратуры, рускай мовы, тэорыі літаратуры, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, аналітычнай эканомікі і эконаметрыкі, эканамічнай інфарматыкі, эканамічнай тэорыі, тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, замежнай журналістыкі і літаратуры,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: філасофіі і метадалогіі навукі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, дызайну, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, раманскіх моў, нямецкага мовазнаўства, раманскага мовазнаўства, кітайскай філалогіі, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі,
АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, агульнай матэматыкі і інфарматыкі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
Дацэнта кафедры маркетынгу – 2 чал.
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: прававых дысцыплiн, мастацтваў, эканомікі i кiравання бiзнесам.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

НДУ «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ
ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады
вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі спецыялізаваных вылічальных сістэм па спецыяльнасці 05.13.01 (сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі) – 1.
Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы накіроўваць на адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэл.: 212-48-43.

print

Вам таксама можа спадабацца: