Аб’явы

11 Apr, 2016.

Копия-imgs-93030-300x176БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і спектраскапіі, літаратурна-мастацкай крытыкі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, дызайну, культуралогіі, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  раманскага мовазнаўства, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, літаратурна-мастацкай крытыкі, медыялогіі і вэб-журналістыкі, дызайну, камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, менедж­менту і эканомікі сацыяльнай сферы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  нямецкай мовы, дызайну, тэорыі і практыкі перакладу, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул.Бабруйская‚ 5 а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

НДІ прыкладных фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
Навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці прыборы і метады эксперыментальнай фізікі,
Малодшага навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці прыборы і метады эксперыментальнай фізікі (2),
Малодшага навуковага супрацоўніка лабараторыі па спецыяльнасці фізічная электроніка.
Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл. 212-48-43

Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады
прафесара кафедры тэалогіі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030 г. Мінск праспект Незалежнасці, 24, каб.209, аддзел кадраў. Тэл. (+375-17) 327-55-71.

print

Вам таксама можа спадабацца: