Аб’явы

11 Apr, 2016.

Копия-imgs-93030-300x176БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і спектраскапіі, літаратурна-мастацкай крытыкі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, дызайну, культуралогіі, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  раманскага мовазнаўства, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, літаратурна-мастацкай крытыкі, медыялогіі і вэб-журналістыкі, дызайну, камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, менедж­менту і эканомікі сацыяльнай сферы, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  нямецкай мовы, дызайну, тэорыі і практыкі перакладу, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г. Мiнск, вул.Бабруйская‚ 5 а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36. НДІ прыкладных фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі БДУ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: Навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці прыборы і метады эксперыментальнай фізікі, Малодшага навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці прыборы і метады эксперыментальнай фізікі (2), Малодшага навуковага супрацоўніка лабараторыі па спецыяльнасці фізічная электроніка. Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл. 212-48-43 Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады прафесара кафедры тэалогіі. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220030 г. Мінск праспект Незалежнасці, 24, каб.209, аддзел кадраў. Тэл. (+375-17) 327-55-71.
print

Вам таксама можа спадабацца: