Аб’явы

1 Dec, 2015.

Копия imgs-93030БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: інтэлек­туальных сістэм, вышэйшай матэматыкі, біяхіміі, грамадзянскага працэсу і пра­цоў­нага права, крыміналістыкі, паліталогіі, экалогіі чалавека, ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай хіміі, высокамалекулярных злучэнняў, тэорыі літаратуры, гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: біяхіміі, батанікі, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, аналітычнай хіміі, вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі, лазернай фізікі і спектраскапіі, агульнай фізікі, фізікі цвёрдага цела, дыскрэтнай матэ­матыкі і алгарытмікі, вышэйшай матэма­тыкі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, вышэйшай алгебры і аховы інфармацыі, геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, дыферэнцыяльных ураў­нен­няў і сістэмнага аналізу, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій, геаграфічнай экалогіі, агульнага земля­знаўства і гідраметэаралогіі, гісторыі беларускай мовы, беларускай літаратуры і культуры, замежнай літаратуры, гісторыі беларускай літаратуры, гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу, старажытнага часу і сярэдніх вякоў, этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтваў, эканамічнай інфарматыкі, міжнароднага права, экалогіі чалавека, тэлебачання і радыёвяшчання, тэхналогій камунікацыі, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэм­нага аналізу, агульнай матэматыкі і ін­фарматыкі, агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, геадэзіі і картаграфіі, гісторыі беларускай мовы, крыніца­знаў­ства, эканамічнай інфарматыкі, крыміна­лістыкі, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, дызайну, ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: міжнарод­нага менеджменту, тэорыі і практыкі перакладу. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруй­ская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36. Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: загадчыка кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі; дацэнта кафедры псіхалогіі і педагагічнага майстэрства; дацэнта кафедры моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый; стАРШАГА выкладчыка кафедры кіравання і эканомікі вышэйшай школы. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў, пакой  120,  тэл. 200 91 07. ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: Дацэнта кафедры сацыяльнай работы  i рэабiлiталогii; Дацэнта кафедры мастацтваў. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.
print

Вам таксама можа спадабацца: