Конкурсы на замяшчэнне пасад

31 Jan, 2014.

slide2+++111+++

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВЕРСIТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: фізікі і аэракасмічных тэхналогій, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, сацыялогіі журналістыкі, псіхалогіі,
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: тэорыі і метадалогіі журналістыкі, псіхалогіі,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, гісторыі Расіі, крыніцазнаўства, гіторыі паўднёвых і заходніх славян, гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў, нямецкай мовы, фізічнага выхавання і спорту, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, паліталогіі, канстытуцыйнага права, грамадзянскага права, экалагічнага і аграрнага права, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, перыядычнага друку, псіхалогіі, cацыяльнай камунікацыі, філасофіі культуры, філасофіі і метадалогіі навукі,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, інфармацыйных тэхналогій, нямецкай мовы, агульнанавуковых дысцыплін, экалогіі чалавека, фізічнага выхавання і спорту, грамадзянскага права, крымінальнага права, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, філасофіі культуры, філасофіі і метадалогіі навукі,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: агульнанавуковых дысцыплін, тэорыі і практыкі перакладу.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5 а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: кіравання маёмасцю, мастацтваў, прававых дысцыплiн,
Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў,
Выкладчыка кафедры мастацтваў.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.
«IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ» БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
Старшага навуковага супрацоўнiка лабараторыі ядзернай оптыкi i космамiкрафiзiкі – 2 чал.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб`явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226 42 31.

print

Вам таксама можа спадабацца: