Конкурсы на замяшчэнне пасад

26 Feb, 2014.

slide2+++111

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНIВЕРСIТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: інавацыйнага менеджменту, міжнароднага менедж­менту, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, дыферэнцыяльных ураў­ненняў і сістэмнага аналізу,
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: аналітычнай хіміі, агульнай фізікі, фізікі цвёрдага цела, міжнародных адносін,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: інавацыйнага менеджменту, тэорыі функцый, вышэйшай алгебры і абароны інфармацыі, матэматычнай кібернетыкі, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, неарганічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, інтэлектуальных сістэм, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, біяфізікі, вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі, гісторыі беларускай мовы, міжнародных адносін, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, міжнародных эканамічных адносін, лазернай фізікі і спектраскапіі, агульнай фізікі, фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі, энергафізікі,
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага менеджменту, экана­міч­най інфарматыкі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, агульнай матэ­м­­а­тыкі і інфарматыкі, дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, аналі­тычнай хіміі, арганічнай хіміі, фізічнага выхавання і спорту, беларускай літа­ратуры і культуры, гісторыі беларускай літаратуры, прыкладной лінгвістыкі, англійскага мова­знаўства, нямецкага мовазнаўства, тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, рускай літаратуры, раманскага мовазнаўства, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, германскіх моў, агульнай фізікі, крыніцазнаўства,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: інавацыйнага менеджменту, міжнароднага мене­джменту, крымінальнага права,
АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: бія- і нанамеханікі, інтэлектуальных сістэм.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,
упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫІ «ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ» БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады
дацэнта кафедры багаслоўя
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання.
Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасці, 24, тэл. 289-11-63.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады
Загадчыка навукова-даследчай лабараторыі сацыялагічных і маркетынгавых даследаванняў (1).
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

print

Вам таксама можа спадабацца: