Аб’явы

30 Jan, 2017.

Копия-imgs-93030-300x176БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: класічнай філалогіі, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў;
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў;
ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  агульнай фізікі, тэарэтычнай фізікі і астрафізікі, фізікі цвёрдага цела, вышэйшай матэматыкі, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, вэб-тэхналогій і кам­п’ютарнага мадэлявання, тэарэтычнай і прыкладной механікі, біяхіміі, заалогіі, раманскага мовазнаўства, рускай мовы, тэорыі літаратуры, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, крыніцазнаўства, экалагічнага і аграрнага права, псіхалогіі, сацыяльнай камунікацыі, філасофіі і метадалогіі навукі, інавацыйнага менеджменту, міжнароднага турызму, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права;
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: агульнай фізікі, тэорыі функцый, прыкладной лінгвістыкі, аналітычнай эканомікі     і эканаметрыкі, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі, міжнародных эканамічных адносін;
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: раманскага мовазнаўства, псіхалогіі.    
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,
упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЎСТАНОВА
«ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ
ІМЯ А. Н.СЕЎЧАНКІ»
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады:
Старшага навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці 01.04.01 прыборы і метады эксперыментальнай фізікі.
Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы накіроўваць на адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7.
Тэлефон: 212-48-43

«IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ»
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНIВЕРСIТЭТА
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
Старшага навуковага супрацоўніка лабараторыі аналiтычных даследаванняў;
Навуковага супрацоўніка лабараторыі нанаэлектрамагнетызму.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў,
пакой 315, тэл. 226 42 31.

print

Вам таксама можа спадабацца: