Аб’явы

2 Feb, 2015.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: Загадчыка кафедры эканомікі і кіравання бізнесам; Прафесара кафедры мастацтваў. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, ДІКСТ БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28. УСТАНОВА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНіВЕРСIТЭТА «НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI» аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: загадчыка навукова-даследчай лабараторыi матэматычных метадаў абароны iнфармацыi; старшага навуковага супрацоўнiка навукова-даследчай лабараторыi матэматычных метадаў абароны iнфармацыi. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, п. 702, НДI прыкладных праблем матэматыкi i iнфарматыкi, тел. 209-51-04. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЎСТАНОВА «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі лазернай плазмадынамікі па спецыяльнасці 01.04.03 (радыёфізіка); навуковага супрацоўніка лабараторыі інфармацыйных тэхналогій па спецыяльнасці 05.13.11 (матэматычнае і праграмнае забеспячэнне вылічальных машын, комплексаў і камп’ютарных сетак). Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Дакументы накіроўваць на адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэл.: 212-48-43
print

Вам таксама можа спадабацца: