Аб’явы

2 Feb, 2015.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
Загадчыка кафедры эканомікі і кіравання бізнесам;
Прафесара кафедры мастацтваў.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, ДІКСТ БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

УСТАНОВА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНіВЕРСIТЭТА «НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI»
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
загадчыка навукова-даследчай лабараторыi матэматычных метадаў абароны iнфармацыi;
старшага навуковага супрацоўнiка навукова-даследчай лабараторыi матэматычных метадаў абароны iнфармацыi.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, п. 702, НДI прыкладных праблем матэматыкi i iнфарматыкi, тел. 209-51-04.

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЎСТАНОВА «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
вядучага навуковага супрацоўніка лабараторыі лазернай плазмадынамікі па спецыяльнасці 01.04.03 (радыёфізіка);
навуковага супрацоўніка лабараторыі інфармацыйных тэхналогій па спецыяльнасці 05.13.11 (матэматычнае і праграмнае забеспячэнне вылічальных машын, комплексаў і камп’ютарных сетак).
Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Дакументы накіроўваць на адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэл.: 212-48-43

print

Вам таксама можа спадабацца: