Аб’явы

1 Sep, 2015.

Копия imgs-93030БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкага мовазнаўства, тэхналогій камунікацыі, ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:  лазернай фізікі і спектраскапіі, фізічнай хіміі, рускай мовы, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, агульнай матэматыкі і інфар­матыкі, мікрабіялогіі, фізічнай хіміі, агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, псіхалогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, карпаратыўных фінансаў, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, грамадзянскага права, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, міжнароднага права, міжнародных адносін, дызайну, замежнай журналістыкі і літаратуры, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай фізікі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, біяхіміі, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, электрахіміі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, англійскага мовазнаўства, крыніцазнаўства, псіхалогіі, філасофіі культуры, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, карпаратыўных фінансаў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, дызайну, нямецкай мовы, тэорыі і практыкі перакладу, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, літаратурна-маcтацкай крытыкі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, нямецкага мовазнаўства, раманскага мовазнаўства, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, дызайну, тэхналогій камунікацыі, літаратурна-маcтацкай крытыкі, АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі, вылічальнай матэматыкі, высокамалекулярных злучэнняў. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г.Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36. Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: загадчыка кафедры псіхалогіі і педагагічнага майстэрства; прафесара кафедры фiласофii  i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі; дацэнта кафедры моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый; ст. выкладчыка кафедры праектавання адукацыйных сістэм. Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, пакой  120,  тэл. 200 91 07. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады: навуковага супрацоўнiка навукова-даследчай лабараторыi прыкладной iнфарматыкi. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, п. 702, НДI ППМІ, тэл. 209-51-04.
print

Вам таксама можа спадабацца: