Аб’явы

1 Sep, 2015.

Копия imgs-93030БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкага мовазнаўства, тэхналогій камунікацыі,
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:  лазернай фізікі і спектраскапіі, фізічнай хіміі, рускай мовы, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, агульнай матэматыкі і інфар­матыкі, мікрабіялогіі, фізічнай хіміі, агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, псіхалогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, карпаратыўных фінансаў, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, грамадзянскага права, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, міжнароднага права, міжнародных адносін, дызайну, замежнай журналістыкі і літаратуры, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту,
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай фізікі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, біяхіміі, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, электрахіміі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, англійскага мовазнаўства, крыніцазнаўства, псіхалогіі, філасофіі культуры, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, карпаратыўных фінансаў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, дызайну, нямецкай мовы, тэорыі і практыкі перакладу, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, літаратурна-маcтацкай крытыкі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, нямецкага мовазнаўства, раманскага мовазнаўства, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, дызайну, тэхналогій камунікацыі, літаратурна-маcтацкай крытыкі,
АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі, вылічальнай матэматыкі, высокамалекулярных злучэнняў.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г.Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў,
тэл. 209-54-36.

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
загадчыка кафедры псіхалогіі і педагагічнага майстэрства;
прафесара кафедры фiласофii  i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі;
дацэнта кафедры моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый;
ст. выкладчыка кафедры праектавання адукацыйных сістэм.
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, пакой  120,  тэл. 200 91 07.

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады:
навуковага супрацоўнiка навукова-даследчай лабараторыi прыкладной iнфарматыкi.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, п. 702, НДI ППМІ, тэл. 209-51-04.

print

Вам таксама можа спадабацца: