Аб’явы

22 Sep, 2014.

slide2+++111+++

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  фізічнай оптыкі, заалогіі, міжнароднага турызму,
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  беларускай літаратуры і культуры, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, экалагічнага і аграрнага права, агульнай матэматыкі і інфар­матыкі, міжнародных адносін,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі, фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, вылічальнай матэматыкі, матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных, шматпрацэсарных сістэм і сетак, агульнай фізікі, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, міжнароднага менеджменту, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, батанікі, геаграфічнай экалогіі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, гісторыі беларускай мовы, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, крымінальнага права, паліталогіі, экалагічнага і аграрнага права, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, замежнай журналістыкі і літаратуры, літаратурна-мастацкай крытыкі, перыядычнага друку, тэхналогій камунікацыі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, функцыянальнага аналізу, дыпламатычнай і консульскай службы, міжнароднага права, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі, фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, фізікі і аэракасмічных тэхналогій, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, інфармацыйных сістэм кіравання, шматпрацэсарных сістэм і сетак, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, эканамічнай геаграфіі замежных краін, англійскага мовазнаўства, нямецкага мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, канстытуцыйнага права, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, літаратурна-мастацкай крытыкі, медыялогіі і вэб-журналістыкі, перыядычнага друку, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, германскіх моў, мытнай справы, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  нямецкага мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, тэхналогій камунікацыі, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, фізічнага выхавання і спорту,
АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, вылічальнай матэматыкі, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, камп’ютарных тэхналогій і сістэм, заалогіі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,  упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

НДУ «Нацыянальны навукова-навучальны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій» БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасад:
загадчык лабараторыі фундаментальных узаемадзеянняў;
малодшы навуковы супрацоўнік лабараторыі квантавай тэорыі поля.
Тэрмін падачы дакументаў – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220088, г. Мінск, вул. Першамайская, 18, пакой 403. Тэл. 292-60-34.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
Дацэнта кафедры маркетынгу;
Старшага выкладчыка кафедры кiравання фінансамі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

НДУ «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ
ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ВАКАНТНАЙ ПАСАДЫ:
малодшага навуковага супрацоўніка лабараторыі спецыялізаваных вылічальных сістэм па спецыяльнасці 05.13.01 (сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі).
Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэл. 212-48-43.

print

Вам таксама можа спадабацца: