Аб’явы

22 Sep, 2014.

slide2+++111+++

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  фізічнай оптыкі, заалогіі, міжнароднага турызму, ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  беларускай літаратуры і культуры, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, экалагічнага і аграрнага права, агульнай матэматыкі і інфар­матыкі, міжнародных адносін, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі, фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, вылічальнай матэматыкі, матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных, шматпрацэсарных сістэм і сетак, агульнай фізікі, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, міжнароднага менеджменту, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, батанікі, геаграфічнай экалогіі, эканамічнай геаграфіі Беларусі і дзяржаў Садружнасці, гісторыі беларускай мовы, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, крымінальнага права, паліталогіі, экалагічнага і аграрнага права, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, замежнай журналістыкі і літаратуры, літаратурна-мастацкай крытыкі, перыядычнага друку, тэхналогій камунікацыі, вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання, геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі, функцыянальнага аналізу, дыпламатычнай і консульскай службы, міжнароднага права, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі, фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, фізікі і аэракасмічных тэхналогій, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, інфармацыйных сістэм кіравання, шматпрацэсарных сістэм і сетак, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, эканамічнай геаграфіі замежных краін, англійскага мовазнаўства, нямецкага мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, канстытуцыйнага права, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, літаратурна-мастацкай крытыкі, медыялогіі і вэб-журналістыкі, перыядычнага друку, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, германскіх моў, мытнай справы, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  нямецкага мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, тэхналогій камунікацыі, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, фізічнага выхавання і спорту, АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, вылічальнай матэматыкі, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, камп’ютарных тэхналогій і сістэм, заалогіі. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,  упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36. НДУ «Нацыянальны навукова-навучальны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій» БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасад: загадчык лабараторыі фундаментальных узаемадзеянняў; малодшы навуковы супрацоўнік лабараторыі квантавай тэорыі поля. Тэрмін падачы дакументаў – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220088, г. Мінск, вул. Першамайская, 18, пакой 403. Тэл. 292-60-34. ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: Дацэнта кафедры маркетынгу; Старшага выкладчыка кафедры кiравання фінансамі. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28. НДУ «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ВАКАНТНАЙ ПАСАДЫ: малодшага навуковага супрацоўніка лабараторыі спецыялізаваных вылічальных сістэм па спецыяльнасці 05.13.01 (сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі). Тэрмін конкурсу – 1 месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220045, г. Мінск, вул. Курчатава, 7. Тэл. 212-48-43.
print

Вам таксама можа спадабацца: