Аб’явы

8 Feb, 2019.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: мастацтваў і асяроддзевага дызайну; філасофіі культуры; банкаўскай эканомікі; фізікі і аэракасмічных тэхналогій.
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага турызму; фізікі і аэракасмічных тэхналогій; тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства; рускай літаратуры.
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкай мовы; міжнародных эканамічных адносін; псіхалогіі; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; міжнароднага турызму; гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў; крыніцазнаўства; філасофіі і метадалогіі навукі; сацыяльнай камунікацыі; мастацтваў і асяроддзевага дызайну; сацыяльнай работы і рэабіліталогіі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; вышэйшай алгебры і абароны інфармацыі; тэорыі функцыі; генетыкі; малекулярнай біялогіі; клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін; геаграфічнай экалогіі (геаэкалогіі); глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм; геадэзіі і картаграфіі; медыялінгвістыкі і рэдагавання; фізічнай электронікі і нанатэхналогій; інтэлектуальных сістэм; вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі; фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі; агульнай фізікі; тэлебачання і радыёвяшчання; геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; заалогіі.
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкай мовы; інфармацыйных тэхналогій; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў; гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу; дызайну моды; псіхалогіі; сацы­яльнай работы і рэабіліталогіі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу; агульнай матэматыкі і інфарматыкі; эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі; рэгіянальнай геалогіі; міжнароднай журналістыкі; агульнай фізікі.
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій; міжнароднай журналістыкі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ  ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ агульнай экалогіі, біялогіі і экалагічнай генетыкі.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220070, г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23, корпус 1, аддзел кадравай і арганізацыйнай працы, каб. 202, тэл. 398 88 25.

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЎСТАНОВА «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ  ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасады:
НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці «сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі».
Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7, тэл. 212-48-43.

print

Вам таксама можа спадабацца: