Алена Мельнікава: “Навуковы кіраўнік не павінен быць абыякавым”

11 Feb, 2019.

Летась у аспірантуры БДУ адбыўся ўнікальны выпадак: пад кіраўніцтвам кандыдата фізіка-матэматычных навук Алены МЕЛЬНІКАВАЙ у тэрмін абараніліся адразу две аспіранткі кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі фізфака Вольга КАБАНАВА і Ірына РУШНОВА. Яны займаліся тэмай распрацоўкі і стварэння вадкакрышталічных элементаў інтэгральнай фатонікі і сталі кандыдатамі навук у адзін дзень. Не хаваючы гонару за вучаніц, Алена Аляксандраўна распавяла пра свой стыль эфектыўнага навуковага кіраўніцтва аспірантамі.

«Студэнтам я заўсёды кажу, што яны не горшыя, чым хтосьці, проста менш ведаюць і ўмеюць, трэба працаваць»
– Дзяўчаты прыйшлі займацца навуковай працай яшчэ студэнткамі: Ірына на трэцім курсе, Вольга крыху пазней – на чацвёртым. Яны абедзве пачалі працаваць над тэмай электраоптыкі вадкіх крышталяў на чацвёртым курсе ў рамках курсавых прац. Яе працягнулі ў сваіх дыпломных, затым у магістарскіх працах і ўсе атрыманыя веды і досвед уклалі ў кандыдац­кія дысертацыі. Калі наша праца пачыналася, яны былі для мяне, па сутнасці, дзецьмі, якія і пра вадкі крышталь толкам нічога не ведалі.
І тут галоўнае было не толькі па­знаёміць іх з гэтымі ўнікальнымі асяроддзямі, але і здолець маты­ваваць іх на працу, ад гэтага ў ­першую чаргу залежыць поспех. Я не магу ставіцца фармальна да ­лю­дзей, з якімі працую, разумею, ­што ўсе мы розныя. Мы па-роз­наму рэагуем на падзеі, што адбываюцца і дома, і на працы. Ка­госьці няўдачы астуджаюць, камусьці ­дадаюць зарад. Працуючы з дзяўчатамі, я імкнулася прасяк­нуцца ўсімі кірункамі іх жыцця, быць да іх бліжэй. Бывае, убачыш сумныя вочы – пагаворыш, штосьці падкажаш, падбадзёрыш. У любой справе самае важнае, каб ­чалавек у сябе паверыў.  Так мы пас­тупова пачалі паглыбляцца ў тэму ­і вучыцца майстэрству на­вуковага даследавання.
«Не трэба хвалявацца, галоўнае – верыць у сябе»
– Працы маіх аспірантак экспе­ры­ментальныя, акрамя таго, іх вылучае тое, што трэба было стварыць сам аб’ект даследавання – вадка­крышталічны элемент. У яго вельмі складаная тэхналогія вырабу, якая патрабуе пэўных умоў выт­вор­часці, пачынаючы ад  ідэальнай чысціні памяшкання (адна парушынка прывядзе да таго, што крышталь будзе арыентавацца інакш), заканчваючы строга рэгламентаванымі фізічнымі ўмовамі. У той час у мяне быў аспірант, які меў дастатковую кваліфікацыю ­для вырабу падобных элементаў. Дзяўчаты глядзелі на працэс вялікімі спалоханымі вачыма і казалі: «У нас так ніколі не атрымаецца».
А я ім: «Спакойна! Не трэба хвалявацца, галоўнае – верыць у сябе». Першае, што яны навучыліся рабіць – рэзаць шкельцы для гэтых ячэек, праца, прама скажам, не жаночая.
Кожны этап навуковай працы павінен быць даведзены да лагічнага канца і мець сваю ацэнку. Навуковыя працы дзяўчат неаднаразова ўзнагароджваліся дыпломамі вышэйшай ступені на рэспубліканскіх конкурсах на найлепшую сту­дэнцкую працу. Ірына двойчы з’яў­лялася лаўрэатам трэцяй прэміі спецыяльнага фонду Прэзідэнта РБ па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў і занесена ў банк дадзеных адо­ранай моладзі БДУ, з’яўлялася кіраўніком навукова-даследчага праекта па гранце БДУ і праекта, выкананага за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадугледжанага Міністэрствам адукацыі.
У 2016 годзе дзяўчатам была прызначана стыпендыя Прэзідэнта РБ аспірантам і таленавітым маладым навукоўцам. Вядома ж, гэта стала для іх магутным стымулам, і яны ішлі наперад, з кожным днём набіраючы сілы. Яны працавалі ад раніцы да вечара, і ў выніку ў нас усё атрымалася.

«Для таго, каб падапечны паверыў у сябе, трэба ўвесь час быць побач»
– Ва ўсіх выкладчыкаў ёсць пэўная навучальная нагрузка. На кіраў­ніцтва дыпломнай працай вылучаецца  50 акадэмічных гадзін у на­вучальным годзе. Калі паглядзець па аспірантуры, то гэта 150 ака­дэмічных гадзін за ўвесь тэрмін навучання, гэта значыць, каля шасці сутак. Вядома, калі фармальна кіраваць толькі ў рамках гэтага часу, то нічога не атрымаецца. Магчыма, у гуманітарных спецы­яльнасцяў свая спецыфіка, але калі мы кажам пра эксперымен­тальную працу фізіка, то гэтых гадзін вельмі мала. Я імкнулася быць побач з падапечнымі кожны дзень. Кожнаму этапу працы ў падрыхтоўцы маладога навукоўца трэба надаваць належную ўвагу, разбірацца, калі штосьці не атрымліваецца, шукаць прычыны няўдач, дапамагаць і накіроўваць.

«Мне прасцей і хутчэй напісаць навуковы артыкул самой, але тады не атрымаецца выгадаваць гатовых спецыялістаў»
– Я выкладаю і бачу, што сёння для студэнтаў праблематычна на вербальным узроўні фармуляваць свае думкі. Гэта выліваецца і ў праблему напісання навуковых артыкулаў. Калі мы пачыналі працаваць з дзяўчатамі, прыйшлося вучыць іх і гэтаму неабходнаму для даследчыка аспекту працы.
Вядома, мне было прасцей і хутчэй сесці і напісаць тэзісы ці артыкул па выніках працы самой, але тады пра якую перадачу ведаў і ўменняў іншым пакаленням можна казаць? Мне было важна, каб мае аспі­ран­ткі не фармальна абаранілі дысертацыю, а сталі сапраўднымі спецыялістамі. І мы працавалі так: дзяўчаты пішуць тэкст, дасылаюць мне, я вылучаю тое, што мне не падабаецца, выпраўляю. З часам мне даводзілася рэдагаваць тэк­сты ўсё менш і менш.
А калі нашы працы сталі адзначаць на аўтарытэтных міжнародных канферэнцыях і прымаць у высакарэйтынгавых міжнародных часопісах – гэта пацвердзіла, што мы працуем у перспектыўным навуковым кірунку і нашы працы актуальныя не толькі ў блізкім замежжы, але і прызнаюцца сусветнай навуковай супольнасцю, што вельмі натхніла дзяўчат.

«Сёння ў прыкладной працы па фізіцы ты нічога не зробіш па адным»
– Дысертацыйныя працы дзяўчат маюць прыкладны характар, г. зн., яны накіраваны на рашэнне фі­зічных задач для канкрэтных тэх­налагічных і практычных прымяненняў.
Дзяўчаты, вядома, малайчыны. Яны паверылі ў сябе і шмат часу аддавалі працы, але нічога б не выйшла, калі б не навуковая група, у рамках якой мы працавалі. Саліст можа быць выбітным, але калі аркестр дрэнна сыграе, то выступленне не атрымаецца, – так і ў нашым выпадку. Прыкладны характар навуковых даследаванняў, праведзеных дзяўчатамі, патра­баваў пэўнай калабарацыі са спецыялістамі ў розных галінах фізікі і хіміі. Падчас навуковых даследаванняў мы супрацоўнічалі з калегамі, якія займаюцца асяроддзямі, што арыентуюць вадкі крыш­таль: група прафесара Уладзіміра Магільнага (кафедра фізічнай оптыкі і прыкладной інфарматыкі), група Аляксандра Мураўскага (Інстытут хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі), лабараторыя оптыкі кандэнсаваных асяроддзяў НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі. Дзякуючы падтрымцы і дапамозе калегаў, усе кампаненты, неабходныя для стварэння вадкакрышталічных элементаў, пачынаючы ад шкель­цаў са складанымі электродамі і саміх вадкакрышталічных асяроддзяў да неабходнага тэхналагіч­нага абсталявання, мы знаходзілі ў нас у краіне.
Нашы працы эксперыменталь­ныя, аднак мы працавалі ў цесным супрацоўніцтве з тэарэтыкамі (дацэнт А. Г. Раманаў, прафесар І. А. Ганчарэнка), якія навучылі аспірантак мадэляваць доследныя працэсы, будаваць матэматычныя мадэлі, каб параўнаць эксперымент з тэорыяй. Асобна хачу падзякаваць нашай навуковай групе пад кіраўніцтвам прафесара А. Л. Толсціка за каштоўныя навуковыя дыскусіі і рэкамендацыі. Велізарная падзяка таксама і нашай кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі, супрацоўнікі якой актыўна ўдзельнічалі ў аб­меркаванні вынікаў прац на ўсіх этапах іх напісання.

Ірына Рушнова (злева) і Вольга Кабанава

Ірына РУШНОВА, навуковы супрацоўнік кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі:

– Першапачаткова я не планавала займацца навукай, але студэнткай на трэцім курсе патрапіла на кафедру, пачала шчыльна працаваць з маім навуковым кіраўніком Аленай Аляксандраўнай, таксама дапамагаў і накіроўваў наш загадчык Аляксей Леанідавіч Толсцік. Я лічу, што галоўная задача навуковага кіраўніка ў аспірантуры – гэта правільна паставіць задачу падапечнаму, задаць кірунак. На сваім досведзе магу сказаць, што нам заўсёды дапамагалі, спрыялі. Але, вядома, не трэба забываць, што ў напісанне кандыдацкай працы велізарны ўнёсак робіць сам аспірант, а кіраўнік неабходны, каб скарэкціраваць важныя аспекты.

Вольга КАБАНАВА, навуковы супрацоўнік кафедры лазернай фізікі і спектраскапіі:

– Я прыйшла на кафедру на чацвёртым курсе. Спадабалася, што тут працавала згуртаваная група. Пачала паступова ўключацца ў тэму вадкіх крышталяў і падчас працы ўсвядоміла, што хачу і далей займацца даследаваннямі. Лічу, што навуковы кіраўнік іграе важную ролю падчас фарміравання маладога спецыяліста. На мой погляд, аспіранту, які аддадзены толькі сам сабе, будзе складана працаваць эфектыўна. У нашай навукова-даследчай групе пад кіраўніцтвам Алены Аляксандраўны рэгулярна праводзіліся працоўныя семінары, дзе аспіранты выступалі з прэзентацыямі і абмяркоўвалі атрыманыя вынікі. Важна, што падчас працы была наладжана пастаянная камунікацыя з навуковым кіраўніком.

Валерыя БАНДАРЧЫК

print

Вам таксама можа спадабацца: