Аб’явы

21 Feb, 2018.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій;
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: ядзернай фізікі; лазернай фізікі і спектраскапіі; гісторыі новага і найноўшага часу; грамадзянскага працэсу і працоўнага права;
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ камп’ютарнага мадэлявання.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220030,
г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

УСТАНОВА БДУ «НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ
ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ
МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне вакантнай пасады:
навуковага супрацоўніка навукова-даследчай лабараторыі матэматычных метадаў абароны інфармацыі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, п. 802, НДI прыкладных праблем матэматыкi i iнфарматыкi, тэл. 209-51-04.

IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС
на замяшчэнне пасад:
Лабараторыя ядзернай оптыкi i космамiкрафiзiкі. Навуковы супрацоўнiк – 1 чал.
Лабараторыя моцнатокавай электронiкi. Вядучы навуковы супрацоўнiк – 1 чал. Старшы навуковы супрацоў­-нiк – 1 чал. Навуковы супрацоўнiк – 2 чал. Малодшы навуковы супрацоўнiк – 1 чал.
Лабараторыя нанаэлектрамагнетызму. Вядучы навуковы супрацоўнiк – 1 чал. Старшы навуковы супрацоўнiк – 1 чал. Навуковы супрацоўнiк – 1 чал. Малодшы навуковы супрацоўнiк – 3 чал.
Лабараторыя эксперыментальнай фізікі высокіх энергій. Навуковы супрацоўнiк – 1 чал. Малодшы навуковы супрацоўнiк – 1 чал.
Лабараторыя фiзiкi перспектыўных матэрыялаў. Вядучы навуковы супрацоўнiк – 1 чал. Навуковы супрацоўнiк – 1 чал.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас: 220050, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226 42 31.

print

Вам таксама можа спадабацца: