Вакансіі

18 мая, 2020.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ інаватыкі і прадпрымальніцкай дзейнасці;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: археалогіі і спецыяльных гіста­рычных дысцыплін, міжнародных адносін, інфармацыйных сістэм кіравання;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, германскіх моў, англійскага мовазнаўства, прыкладной лінгвістыкі, вылічальнай матэматыкі, тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій;
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕД­РАЎ: англійскай мовы гума­нітарных спецыяльнасцяў,
англійскага мовазнаўства, кітайскай філалогіі, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраў­ленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
Загадчыкаў кафедраў: бізнес-адміністравання; міжнароднага бізнесу.
Дацэнтаў кафедраў: кіравання фінансамі і маёмасцю (2); эканомікі і менеджменту; лагістыкі.   
Старшых выкладчыкаў кафедраў: кафедры прававых і гуманітарных дысцыплiн (2); маркетынгу; лічбавых сістэм і тэхналогій.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, тэл. 306-00-27, 306-00-28, e-mail: sbmt@sbmt.by, mail@sbmt.by; http://www.sbmt.by.

print

Вам таксама можа спадабацца: