Як вас прывабіць? Хіба станчыць?..

26 Mar, 2014.

17483_original+ Студэнцтва – вясёлая пара. Спраўдзіць гэту агульнавядомую ісціну дапаможа факультэцкі фальклор: анекдоты, байкі, забаўныя выказванні выкладчыкаў і «ляпсусы» студэнтаў… АНЕКДОТЫ ад фізікаў Калі фізіку трэба даследаваць устойлівасць стала на чатырох ножках, то спачатку ён разгледзіць стол без ножак, затым – стол з бясконцай колькасцю ножак, а рэшту жыцця выдаткуе на даследаванне агульнага выпадку ўстойлівасці стала з n ножкамі. Са зборніка «Фізікі жартуюць». * * * Колькі трэба фізікаў-тэарэтыкаў, каб укруціць лямпачку? – Мінімум трое: адзін піша тэорыю ўкручвання лямпачак, другі піша разгромную рэцэнзію на тэорыю ўкручвання лямпачак, а трэці шукае лабаранта, які ўкруціў бы лямпачку... * * * – У чым сіла, брат? – У грашах. – Вось і мой брат гаворыць, што ў грашах! А сіла – яна ў ньютонах! * * * Хімік, фізік, матэматык і філолаг атрымалі заданне вымераць вышыню вежы з дапамогай барометра. 1. Хімік вымераў ціск каля падножжа вежы і на страсе і высветліў, што яе вышыня ад 0 да 100 метраў. 2. Фізік скінуў барометр са страхі, замераў час падзення і вылічыў, што вышыня вежы ад 60 да 70 метраў. 3. Матэматык вымераў вышыню барометра, даўжыню ценю барометра і даўжыню ценю вежы, вылічыў тангенс вугла і высветліў, што вышыня вежы ад 63 да 64 метраў. 4. Філолаг прадаў барометр, напаіў на выгандляваныя грошы вартаўніка, і той распавёў яму, што вышыня вежы 63 метры 40 сантыметраў. * * *DSC00406 Сустракаюцца неяк фізік і матэматык. Фізік пытае: – Слухай, чаму ў цягніка колы круглыя, а калі ён едзе, яны стукаюць? – Гэта элементарна, фізік. Формула круга – пі R2, дык вось якраз гэты квадрат і стукае. * * * Сустракае фізік свайго таварыша, той яму гаворыць: – Мне тут такі класны анекдот распавялі: «Бяжыць мышка па краі абрыву: пі-пі-пі-а-а-а-а-а!!!». – Ну і што асаблівага – звычайны эфект Доплера, – адказвае фізік. * * * Рэктар універсітэта праглядзеў каштарыс, які яму прынёс дэкан фізфака, і, уздыхнуўшы, сказаў: – Чаму гэта фізікі заўсёды патрабуюць такое дарагое абсталяванне? Вось, напрыклад, матэ­ма­тыкі просяць толькі грошы на паперу, алоўкі і гумкі. І, падумаўшы, дадаў: – А філосафы, тыя яшчэ лепшыя. Ім нават гумкі не патрэбныя. * * * Лекцыя па вышэйшай матэматыцы. Выкладчык піша на дошцы мудрагелістую формулу і, паварочваючыся да залы, гаворыць: – Фігура, намаляваная па дадзенай формуле, будзе мець выгляд пясочнага гадзінніка. З залы: – Якую форму? Выкладчык без ценю ўсмешкі: – Ну, гіпербалічны парабалоід. З залы: – Зараз зразумела. ад гісторыкаў Гісторыя пачынаецца тады, калі ўжо нічога немагчыма праверыць. Цяжка змяніць будучыню, яшчэ цяжэй сучаснасць. Лягчэй за ўсё змяніць мінулае... Аpхеалагічны паpадокс: найбольшы ўклад у стварэнне «кyль­тypнага пласта» ўносяць найменш кyльтypныя індывіды. * * * Размаўляюць двое гісторыкаў: – Кажуць, знакамітаму Галілеа Галілею належыць крылатая фраза: «І ўсё-такі яна круціцца!» – якую ён вымавіў перад інквізіцыяй, не зракаючыся свайго пераканання ў тым, што Зямля круціцца вакол Сонца? – На жаль, калега, гэта гіс­та­рычны міф. Мудры Галілеа ўсё-такі зрокся сваіх пера­кананняў, вымавіўшы пры гэтым іншую фразу: «Хочаш жыць – умей круціцца!» ад журналістаў Журналіст: – Я прыйшоў узяць у вас ін­тэрв'ю. Вядомы дзяржаўны дзеяч: – Ды напішыце самі, потым дайце яго мне на прагляд. 18394_original – Калі ласка, вось яно, азнаёмцеся. * * * – Скажыце, – дапытваецца малады пісьменнік у рэдактара, – а ці ёсць наогул надзея, што мой аповед з'явіцца ў вашым часопісе? – Ну, зразумела. Усе людзі смяротныя, і я не вечны... * * * У кабінеце рэдактара ідзе абмеркаванне свежых рэпарцёрскіх матэрыялаў: – Братка, – звяртаецца рэдактар да рэпарцёра, – ты проста малайчына! Даў такі выдатны загаловак. – Дзякуй. – Да яго б яшчэ рэпартажык... ад эканамістаў Эканаміст вырашыў наведаць свой інстытут. Яму захацелася даведацца, якія зараз пытанні задаюць на іспытах. Як жа ён здзівіўся, даведаўшыся, што яны такія ж, як і дзесяць гадоў назад. – Пытанні тыя ж, адказы змяніліся, – растлумачыў стары прафесар. * * * Першае правіла пераходнай эка­номікі: – На кожнага эканаміста зной-дзецца эканаміст такой жа велі­чы­ні з процілеглым меркаваннем. Другое правіла пераходнай эканомікі: – І абодва яны не маюць рацыі. * * * Кажуць, што першым эка­на­містам быў Калумб. Калі ён ад­правіўся адкрываць Амерыку, ён не ведаў, куды накіроўваецца. Калі ён яе дасягнуў, ён не ведаў, дзе знаходзіўся. І ўсё гэта ён зрабіў на дзяржаўныя сродкі. ад юрыстаў Сустракаюцца два юрысты. – Дабрыдзень, як я рады з вамі пазнаёміцца, я столькі чуў пра вас! – Ці мала што балбочуць людзі. А вы паспрабуйце даказаць! * * * У чым розніца паміж добрым і дрэнным юрыстам? Дрэнны юрыст можа валакіціць справу некалькі гадоў. Добры юрыст можа рабіць гэта значна даўжэй. ад псіхолагаў – Што такое парапсіхалогія? – Гэта калі заходзіш у кабінет, а там сядзяць два псіхолагі. * * * Стаяць два псіхааналітыкі. Адзін паднімае галаву і, гледзячы на неба, прамаўляе: – Неяк пахмурна сёння. Другі, зазіраючы яму ў вочы: – Ты хочаш пагаварыць пра гэта? * * * – Ура, доктар, Вашы сеансы падзейнічалі!!! Я ўпэўнены, што змагу перамагчы свой песімізм і адкіну думкі пра самазабойства! – Што здарылася? – Сёння раніцай мой бутэрброд зваліўся маслам уверх!!! – Э-э-э не, Вы яго проста не з таго боку намазалі. ВЫРАЗЫ ВЫКЛАДЧЫКАЎ: Гістфак Панфілаў У. А.: «Тут не толькі пальцы ў разетку ткнуць, тут іншыя рэчы». Аргучынцаў Г. К.: «Спрэчка павінна быць паважлівай, тактоўнай, а не па прынцыпе: «Сам казёл!», «Мой сантэхнік гаворыць: «Усё цячэ… і нічога не змяняецца», «Я вам даў не ўсё, яшчэ можна прыдумаць». Плавінскі А. М.: «У мяне ёсць нядобрая звычка: я чытаю рэфераты, таму вы таксама чытайце». Раманоўскі І. Ф.: «Малады чалавек піша ў сачыненні: «Вольга з Дуброўскім мелі зносіны праз дупло». Любы А. У.: «Езуіты вучылі па-польску, але думалі, што вучаць па латыні». «Прыехаў да бабулі, паставіў сабе фанетыку – ідэальны беларус». Пісараў В. М.: «У ноч з 30 на 4 чэрвеня». Корзун М. С.: Быў іспыт у завочнікаў, і я запытаў пра валхвоў, а студэнт-завочнік адказвае і на «жречество» кажа «жрачество». Я пачуў, і настрой у мяне быў такі, што не хацелася яго збянтэжыць, ды і ўсё астатняе ён правільна адказаў.  Я вырашыў высветліць, ці выпадкова ў яго вырвалася, і задаў ас­татнія пытанні так, што трэба было гэта слова яшчэ раз ужыць.  Высветлілася, што не выпадкова… тры разы яшчэ паўтарыў. Фядосік В. А.: 1. «..ішлі на вайну з-за грошай: то жонцы сукенку трэба набыць, то сыну – камп’ютар...» 2. «…старажытныя грэкі клаліся пад танкі..» 3. «Гамер існаваў, пра гэта сведчыць ягоны бюст на нашай кафед­ры». Студэнт-завочнік пытае шлях: – Дзе кафедра? – Якая кафедра? – Гістарычная… Журфак Самусевіч В. М.: Мой мабільны тэлефон – 5** – ** -03. Калі будзе зусім дрэнна, набірайце проста 03. Касько У. К.: Прыгожае проз­вішча. Але не такое прыгожае, як маё. Драбеня Ф. М.: Я ведаю, што ў вас шмат літаратуры, але маю трэба прачытаць. Градзюшка А. А.: У Хойніках усім месца хопіць. Прановіч Т. І.: Як гэта вас прывабіць, каб вы слухалі? Хіба станчыць?.. Ад студэнтаў: Здаваў Дасаевай экзамен Як зваць Гарэцкага забыў Праз месяц ля дзвярэй ваенкамата Успомніў, што Максім ФПМІ Сыроід Ю. Б.: – Гэта экспанента ў два разы большая за нуль. –  У нас апарат ужо моцна развіты. – Што мы робім з гэтым інтэгралам? Мы абразаем яму асаблівасці… Матвееў Г. В.: – Што такое алгебра? Гэта зусім не тое, што вы думаеце! – Тое, што я гавару правільна,  мая годнасць, прычым адзіная. – Перш чым фармуляваць гэтую ўласцівасць, я растлумачу яе на словах. – Гэтыя аксіёмы настолькі простыя, што я не магу іх даказаць. – Пасля перапынку я вам дакажу, чаму круг выглядае больш круглым, чым трохвугольнік. – Я вось тут заўважыў: студэнт з набліжэннем да дошкі катастра­фічна тупее... А я вось усё жыццё стаю каля дошкі! Левакоў А. А.: – Добра. Сядайце… Дрэнна! – Дзяўчыне: Скажыце, калі ласка, умовы існавання лакальнага экстрэмума… Як? Вы не ведаеце? З вамі нават і размаўляць няма пра што! – Функцыя любой лічбы раздыферэнцыруемая, і нават больш. Вядзернікаў С. В.: – Я настолькі спрасціў доказы гэтай тэарэмы, што яна перастала што-небудзь даказваць. – Пачакай за калідорам. – Сёння вы ўбачыце, што ўсё, што я вам сёння гаварыў, мае здаровы сэнс! Матэрыялы студэнцкага і выкладчыцкага «фальклору» перабірала Ганна ЛАГУН
print

Вам таксама можа спадабацца: