Аб’явы

1 Sep, 2016.

Копия-imgs-93030-300x176
БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі, агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, вышэйшай алгебры і аховы інфармацыі, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, філасофіі і метадалогіі навукі, замежнай літаратуры, славянскіх літаратур, сучаснай беларускай мовы, нямецкай мовы, ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  камп’ютарных тэхналогій і сістэм, метадаў аптымальнага кіравання, батанікі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, міжнароднага менеджменту, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, крыміналістыкі, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  агульнай фізікі, лазернай фізікі і спектраскапіі, аналітычнай хіміі, высокамалекулярных злучэнняў, агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі, біяхіміі, генетыкі, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, фізіялогіі чалавека і жывёл, дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу, крыніцазнаўства, літаратурна-мастацкай крытыкі, медыялогіі і вэб-журналістыкі, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, міжнароднага менеджменту, філасофіі культуры, гісторыі беларускай мовы, класічнай філалогіі, сучаснай беларускай мовы, дзяржаўнага кіравання, грамадзянскага працэсу і працоў­нага права, крыміналістыкі, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  генетыкі, тэарэтычнай і інстыту­цыянальнай эканомікі, псіхалогіі, нямецкага мовазнаўства, раманскага мо­ва­знаўства, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, раманскіх моў, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, дызайну, фізічнага выхавання і спорту, ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  дызайну, фізічнага выхавання і спорту, АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: батанікі, агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36. ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫІ «РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ» аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ праектавання адукацыйных сістэм; ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ кіравання і эканомікі вышэйшай школы; ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ праектавання адукацыйных сістэм; ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ сучаснага прыродазнаўства; СТ. ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый. Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў,  пакой  219,  тэл. 200 91 07. ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ кіравання маёмасцю; ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ кіравання маёмасцю. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.
print

Вам таксама можа спадабацца: