Аб’явы

3 Jan, 2017.

Копия-imgs-93030-300x176БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, фізічнага выхавання і спорту, дызайну, тэлебачання і радыёвяшчання,
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, сучаснай беларускай мовы,
ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  заалогіі, мікрабіялогіі, рускай мовы, медыялогіі і вэб-журналістыкі, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, інтэлектуальных сістэм, аналітычный хіміі, гісторыі Беларусі новага і найнойшага часу, міжнароднага права,
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: медыялогіі і вэб-журналістыкі, англійскай мовы гуманітарных факультэтаў, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту, міжнародных адносін, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, матэматычнага мадэлявання і аналізу даных, заалогіі, аналітычный хіміі, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, інавацыйнага менеджменту, міжнароднага менеджменту, германскіх моў, міжнародных эканамічных адносін, агульнай і клінічнай псіхалогіі, тэлебачання і радыёвяшчання,
ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтваў, канстытуцыйнага права, інавацыйнага менедж­менту,
АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, інфармацыйных сістэм кіравання, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, біяхіміі, батанікі, мікрабіялогіі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,
упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ
І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ДАЦЭНТА кафедры эканомікі i кiравання бiзнесам (2),
ВЫКЛАДЧЫКА  кафедры мастацтваў.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, ДІКСТ БДУ,         аддзел кадраў, тэл. 306-00-28.

print

Вам таксама можа спадабацца: