У канкурэнцыі за абітурыента. Якія выклікі зрабіла БДУ прыёмная кампанія 2021 года

22 Sep, 2021.

У БДУ завяршылася прыёмная кампанія 2021 года. Асноўныя трэнды цяперашняга лета і якасць новага набору студэнтаў пракаментаваў прарэктар па вучэбнай рабоце і інтэрнацыяналізацыі адукацыі Канстанцін КАЗАДАЕЎ.

– Канстанцін Уладзіміравіч, сёлета ўступная кампанія ў беларускіх ВНУ характарызава­лася недахопам абітурыентаў на некаторыя спецыяльнасці. Ці атрымалася БДУ дасягнуць планаваных паказчыкаў?
– Галоўная задача – а гэта набор на дзённую бюджэтную форму навучання – цалкам выканана. Усяго залічана паводле плана 2199 студэнтаў, прычым узровень падрыхтоўкі вельмі добры. Сярод іх ёсць студэнтка з абсалютным
рэкордам у 400 балаў, яшчэ 4 ча­лавекі маюць звыш 396. Больш за 300 балаў набралі 75 % абітурыентаў. Традыцыйна шмат медалістаў
і выпускнікоў гімназій і ліцэяў. Прахадныя балы ў цэлым засталіся на ўзроўні мінулага года, а па гуманітарных факультэтах нават крыху выраслі.
Некаторая напружанасць у нас склалася пры наборы абітурыентаў фізіка-матэматычнага профілю, што асабліва адбілася на завочнай форме навучання. Гэта тэндэнцыя праглядаецца па ўсёй сістэме вышэйшай адукацыі краіны сярод ВНУ першай хвалі і шмат у чым ­звязана з абвостранай канкурэнцыяй з расійскімі ВНУ.
Сёлета Рассупрацоўніцтва ў тры разы павялічыла квоту на бясплатную адукацыю для беларусаў з 230 да 700 (у 2019-м квоты атрымалі
73 беларусы – заўв. Рэд.), а з улі­кам унутраных месцаў для бела­русаў у асобных ВНУ ўвогуле да 900 месцаў. Усяго ж сёлета матэматыку здавала каля 32 тысяч абітурыентаў, з якіх каля 5 тысяч атрымалі даволі высокія балы. І з гэтых моцных дзяцей 700–800 мінулі нас – гэта адчувальныя лічбы. Нашых патэнцыйных студэнтаў з радасцю прынялі вядучыя расійскія ВНУ – МФТІ, МІСіС, МІФІ, МДТУ імя Баўмана і інш. Усе яны праводзяць уласныя міністэрскія алімпіяды, і па іх выніках залічаюць да сябе студэнтаў ужо з красавіка.
Значна ўплывае на дынаміку ­набору не вельмі спрыяльная дэмаграфічная сітуацыя, гэта пры­вяло да таго, што рэспублі­канскае ЦТ па матэматыцы сёлета здавалі 32 200 абітурыентаў, а летась 34 800, па фізіцы 18 200 абітурыентаў, калі ў мінулым годзе 20 000.
І яшчэ адным фактарам, які паўплываў на ўступную кампанію сёлета, стала зрушэнне часу заключнага інфармавання абітуры­ентаў пра ход залічэння. У ранейшыя гады апошнія даныя абвяшчаліся ў 15:00, і да 18:00 абітурыенты разам з бацькамі мелі магчымасць усвядомлена прымаць рашэнне пра мэтазгоднасць пераводу да­кументаў на іншую спецыяльнасць
ці ў іншую ВНУ. У гэтым жа годзе інфармаванне скончылася ў 17:00, і за апошнюю гадзіну многія не паспелі зарыентавацца і зрабіць адэкватны выбар. Сітуацыю пры падачы дакументаў на спецыяльнасці фізіка-матэматычнага профілю ў той момант яшчэ больш
заблытала адна з вядучых сталічных ВНУ, у якой абвясцілі агульны конкурс на ўсе спецыяльнасці, і сітуацыя з прахаднымі баламі там заставалася няяснай да самага канца.
Гэта пацвярджае факт, што дзеці, якія да нас прыйшлі затым па дадатковым наборы, мелі ў сертыфікатах на 50–60 балаў вышэй, чым тыя, каго прымалі ў апошнія моманты асноўнага набору. Яны проста не паспелі перакінуць
дакументы.
– Заўсёды карыстаюцца папулярнасцю ў абітурыентаў спецыяльнасці факультэта міжнародных адносін і ФПМІ. Якімі яшчэ тэндэнцыямі адзначылася сёлетняя прыёмная кампанія?
– Так, лідарам сярод сацыяльна-эканамічных і гуманітарных спецыяльнасцяў сталі «лінгвакраіна­знаўства» (384), «міжнароднае пра­ва» (378) і «міжнародныя адносіны» (374). Акрамя ФМА, высокія конкурсы былі на факультэце сацыякультурных камунікацый і на юры­дычным факультэце. Сярод прыродазнаўчых спецыяльнасцяў задавалі тон «прыкладная інфарматыка» (362) і «інфарматыка» (350) на ФПМІ, «хімія лекавых злучэнняў» (352) на хімфаку і «біяхімія» (333) на біялагічным факультэце.
Таксама варта адзначыць вялікую цікавасць абітурыентаў да
адкрытых у 2021 годзе новых спе­цы­яльнасцяў «рэгіёназнаўства» на гістарычным факультэце і «эканамічная бяспека» на эканамфаку. Конкурс на іх быў вышэйшы, чым па традыцыйных спецыяльнасцях дадзеных факультэтаў. Таксама добры набор правёў Сумесны інстытут БДУ і Далянскага політэх­нічнага ўніверсітэта (СІБД), у тым ліку і на фізічны профіль.
– У дадзены момант ажыц­цяўляецца прыём замежных грамадзян. Якая сітуацыя з імі?
– У цэлым мы ідзём у трэндзе мінулага года. Практычна ўсе слухачы, якія заканчвалі даўніверсітэцкую падрыхтоўку ў Інстытуце дадатковай адукацыі, выявілі жаданне працягваць навучанне на асноўных факультэтах. Сітуацыя складваецца спрыяльна, нават
па­чынаем «завышаць планку» ў адборы. 4000–4500 замежных студэнтаў, якія ў нас навучаюцца, – аптымальная колькасць, з якой
нам камфортна працаваць. Апрача традыцыйных напрамкаў – Кітай, Туркменістан, Расія – пасля візіту рэктара ва Узбекістан наладжва­ецца супрацоўніцтва з гэтым рэ­гіёнам, які хутка развіваецца. Дзякуючы адкрыццю новага прадстаўніцтва БДУ, расце таксама колькасць студэнтаў з Турцыі.
– Як у БДУ вядзецца праца па прыцягненні абітурыентаў?
– Прафарыентацыйная праца стартавала мінулай восенню і праходзіла на фоне кавідных абмежаванняў. Двойчы ў год факультэты арганізуюць дні адчыненых дзвя­рэй, якія апошні час праходзяць у анлайн-фармаце. У рамках праекта «Студэнт на тыдзень» больш
за 100 старшакласнікаў наведалі заняткі розных курсаў і спецыяльнасцяў на 18 факультэтах БДУ, а група студэнтаў з БРСМ пабывала
ў шэрагу школ Вілейкі і Вілейскага раёна. Дыстанцыйна працавалі школы юных. БДУ прымае актыў-ны ўдзел у выставе «Адукацыя і кар’ера», а таксама ў гарадскіх і рэспубліканскіх мерапрыемствах па моладзевай тэматыцы.
Дарэчы, шмат хто адзначае, што сёлета фактар 100-годдзя БДУ таксама сыграў значную ролю ў папулярызацыі нашай ВНУ. Тэматычныя навіны, якія трансляваліся ў інфармацыйным полі, падагрэлі цікавасць абітурыентаў практычна да ўсіх спецыяльнасцяў.

– Ці будзе змяняцца стратэгія на наступную прыёмную кампанію?
– У якасці захадаў, якія мы бу­дзем прымаць па выніках бягучага набору, па-першае, перагледзім структуру спецыяльнасцяў па фізіка-матэматычным профілі за кошт скарачэння бюджэтных месцаў з улікам рэалій. Па-другое, мы плануем істотна ўзмацняць прафарыентацыйную працу ў школьным сектары дзякуючы рэалізацыі «школы юных», якая будзе пастаўлена на якасна іншы ўзро­вень. Плануецца стварэнне лічбавага партала, аналагічнага таму, што існуе на асноўных факультэтах. Ён будзе накіраваны на працу са школьнікамі ад 5-га класа па адпаведных напрамках асноўных факультэтаў і па прадметах з п­авышанай складанасцю. За кошт гэтага мы плануем выйсці на канкрэтныя мэтавыя групы і на кожнага абітурыента, які валодае дастатковымі кампетэнцыямі для засваення дадзеных праграм. Та­кім чынам, мы будзем рыхтаваць для сябе абітурыента не за год да паступлення, а за некалькі гадоў, адсочваючы яго поспехі і прапануючы яму працягнуць адукацыю ва ўніверсітэце.

Школа будзе арганізавана ў адпаведнасці з сеткавым прынцыпам, а каардынацыяй зоймецца ІДА. Кожны факультэт будзе курыраваць свой набор сэрвісаў – яны могуць быць бясплатнымі ці платнымі. Гэта дазволіць нам да­ведацца свой кантынгент загадзя, таму што многія школьнікі выра­шаюць, куды ім паступаць, толькі падчас падачы дакументаў, а нам трэба спрыяць, каб яны вызначы­ліся са сваім выбарам ужо ў 9–10 класе. Па-трэцяе, плануецца ўпор на міждысцыплінарныя спецыяльнасці, па прыкладзе «рэгіёна­знаўства» і «эканамічнай бяспекі», якія дазволяць задзейнічаць перадавы выкладчыцкі патэнцыял ба­завых факультэтаў і прадставіць сумесныя адукацыйныя праекты, запатрабаваныя на рынку паслуг.
З нецярпеннем чакаем заканчэння рамонту галоўнага корпуса БДУ і ўнутранага дворыка, якія стануць выбітнасцю сталіцы і дадатковым матыватарам для паступлення ў нашу ВНУ самых лепшых абітурыентаў.

Гутарыў
Сяргей ШАФ

АЛОВІЧ

print

Вам таксама можа спадабацца: