Аб’явы

1 Sep, 2017.

Копия-imgs-93030-300x176БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА  КАФЕДРЫ  міжнародных эканамічных адносін;
ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: біяфізікі, фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій, міжнароднага турызму;
ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  фізічнай оптыкі, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, вышэйшай матэматыкі, вылічальнай матэматыкі, дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі, матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных, шматпрацэсарных сістэм і сетак, тэхналогій праграмавання, агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, неарганічнай хіміі, эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, сучаснай беларускай мовы, гісторыі паўднёвых і заходніх славян, этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, міжнародных эканамічных адносін, нямецкай мовы, экалогіі чалавека;
СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  англійскага мовазнаўства, замежнай літаратуры, класічнай філалогіі, крыніцазнаўства, крымінальнага права, германскіх моў, фізічнага выхавання і спорту, мовазнаўства і краіназнаўства Усходу, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, тэхналогій камунікацыі;
АСІСТЭНТА  КАФЕДРЫ  інфарматыкі і камп’ютарных сістэм.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут
імя А.Д.Сахарава  БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКА кафедры агульнай экалогіі, біялогіі і экалагічнай генетыкі –
1 штатная адзінка;
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедры энергаэфектыўных тэхналогій – 2 штатныя адзінкі;
ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ агульнай экалогіі, біялогіі і экалагічнай генетыкі –
1 штатная адзінка.
Тэрмін падачы дакументаў – адзін месяц з дня апублікавання аб‘явы.
Адрас: 220070 г. Мінск вул. Даўгабродская, 23, корпус 1, аддзел кадравай і арганізацыйнай працы, каб. 202, тел.398 88 25, эл. пошта: info@iseu.by,
ok@iseu.by»

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ мастацтваў;
ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ маркетынгу.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, аддзел кадраў, тэл. 3060027, 3060028.

print

Вам таксама можа спадабацца: