Аб’явы

21 Mar, 2018.

Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія
і Кірыла БДУ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ біблеістыкі і хрысціянскага веравучэння.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасці‚ 24, каб. 209, тэл. +375 17 327 55 71.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі; класічнай філалогіі.  
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі Расіі; міжнародных адносін.
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: заалогіі; інфармацыйных сістэм кіравання; вышэйшай матэматыкі; матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных; тэарэтычнай фізікі і астрафізікі; стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; літаратурна-мастацкай крытыкі; аналітычнай хіміі; высокамалекулярных злучэнняў; агульнай  хіміі і методыкі выкладання хіміі; тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; сучаснай беларускай мовы; тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі; філасофіі і метадалогіі навукі; філасофіі культуры; дызайну; інфармацыйных тэхналогій.
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў; інфармацыйных сістэм кіравання; дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі; фізічнай оптыкі і прыкладной інфарматыкі; гісторыі журналістыкі і менеджменту СМІ; тэхналогій камунікацый; літаратурна-мастацкай крытыкі; тэлебачання і радыёвяшчання;  аналітычнай хіміі; тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій; фізічнага выхавання і спорту; геа­метрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; рускай мовы; эканамічнай тэорыі; мовазнаўства і краіназнаўства Усходу; мытнай справы; германскіх моў; англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі; агульнай і клінічнай псіхалогіі; менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы; камп’ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі; інфармацыйных тэхналогій; тэорыі і практыкі перакладу.  
ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскай мовы і моўнай камунікацыі; фізічнага выхавання і спорту.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

print

Вам таксама можа спадабацца: