Аб’явы

14 Oct, 2019.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад:
ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: міжнароднага турызму; рускай мовы; аналітычнай хіміі; высокамалекулярных злучэнняў;
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі беларускай літаратуры, англійскага мовазнаўства; рускай літаратуры; міжнародных адносін; высокамалекулярных злучэнняў;
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: рускай мовы; неарганічнай хіміі; радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій; электрахіміі; грамадзянскага працэсу і працоўнага права; крымінальнага права; грамадзянскага права; батанікі; геаграфічнай экалогіі; міжнароднай журналістыкі; літаратурна-мастацкай крытыкі; перыядычнага друку і вэб-журналістыкі; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; геаметрыі, тапалогіі і методыкі выкладання матэматыкі; вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання; вылічальнай матэматыкі; матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных; энергафізікі; агульнай фізікі; міжнароднай палітычнай эканомікі; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкi;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: англійскага мова­знаўства; англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў; ­германскіх моў; англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; інаватыкі і прадпрымальніцкай дзейнасці; карпаратыўных фінансаў; грамадзянскага працэсу і працоўнага права; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадар­- чай дзейнасці; фізікі і аэракасмічных тэхналогій; радыёфізікі
і лічбавых медыятэхналогій; інфарматыкі і камп’ютарных сістэм; перыядычнага друку і вэб-журналістыкі; медыялогіі; літаратурна-мастацкай крытыкі; вышэйшай матэматыкі
і матэматычнай фізікі; інфармацыйных сістэм кіравання;
шматпрацэсарных сістэм і сетак; лічбавай эканомікі;
ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ інаватыкі і прадпрымальніцкай дзейнасці.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

НДІ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасады
старшага навуковага супрацоўніка навукова-даследчай лабараторыі матэматычных метадаў абароны інфармацыі.
Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, п. 802,
НДI прыкладных праблем матэматыкi i iнфарматыкi,
тэл. 209-51-04.

print

Вам таксама можа спадабацца: