Аб’явы

17 Oct, 2018.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯЩЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: геадэзіі і картаграфіі; вылічальнай матэматыкі; матэматычнага мадэлявання і аналізу дадзеных; неарганічнай хіміі, міжкафедральны цэнтр – кафедра ЮНЕСКА па прыродазнаўчай адукацыі; тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва; гісторыі Расіі; археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін; сацыяльнай работы і рэабіліталогіі; аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: тэарэтычнага і славянскага мова­знаўства; ядзернай фізікі; тэарэтычнай фізікі і астрафізікі; лазернай фізікі і спектраскапіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі; вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі; біяфізікі; тэорыі верагоднасцяў і матэматычнай статыстыкі; камп’ютарных тэхналогій і сістэм; вышэйшай матэматыкі, інфармацыйных сістэм кіравання; функцыянальнага аналізу і аналітычнай эканомікі; вышэйшай алгебры і абароны інфармацыі; тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; грамадзянскага працэсу і працоўнага права; грамадзянскага права; крымінальнага права; паліталогіі; экалагічнага і аграрнага права; рускай літаратуры; прыкладной лінгвістыкі; рускай мовы; рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры; тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства; міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права; археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін; гісторыі Расіі; гісторыі новага і найноўшага часу; этналогіі, музеалогіі і гісторыі мастацтва; сацыяльнай работы і рэабіліталогіі; тэорыі і практыкі перакладу; фізічнага выхавання і спорту;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: грамадзянскага права; крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду; класічнай філалогіі; раманскага мовазнаўства; раманскіх моў; сацыяльнай работы і рэабіліталогіі; фізічнага выхавання і спорту;

ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ: фізічнага выхавання і спорту.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯЩЭННЕ ПАСАД: 

ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ экалагічнай медыцыны і радыебіялогіі – 1;
ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ агульнай экалогіі, біялогіі і экалагічнай генетыкі – 1;
ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ экалагічнай хіміі і біяхіміі – 2;
ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ экалагічных інфармацыйных сістэм – 1;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК кафедры фізічнага выхавання – 1;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК кафедры экалагічнага маніторынгу і менеджменту – 2;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК кафедры экалагічнай хіміі і біяхіміі – 1;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК кафедры імуналогіі і экалагічнай эпідэміялогіі – 1;
СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК кафедры лінгвістычных дысцыплін і міжкультурных камунікацый – 1,75.

Тэрмін падачы дакументаў – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220070, г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23, корпус 1, аддзел кадравай і арганізацыйнай працы, каб. 202, тэл. 398 88 25.

IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНIВЕРСIТЭТА
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯЩЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫК фізіка-тэхнічнай лабараторыі – 1.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220050, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел кадраў, пакой 315, тэл. 226 42 31.

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ БДУ
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯЩЭННЕ ПАСАД:

ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ кіравання фінансамі і маёмасцю – 1;
ЗАГАДЧЫК КАФЕДРЫ маркетынгу – 1;
ЗАГАДЧЫК КАФЕДРЫ прававых і  гуманітарных дысцыплiн – 1.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7, Інстытут бізнесу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, тэл. 3060027, 3060028.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫІ «РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ»
АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯЩЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ інфармацыйных тэхналогій у адукацыі – 1;
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ псіхалогіі і педагагічнага майстэрства – 1;
ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый – 1;
ДАЦЭНТ КАФЕДРЫ моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый – 1;
СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедры фiласофii i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі – 1.

 

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, аддзел кадраў,  пакой  219, тэл. 200 91 07.

print

Вам таксама можа спадабацца: