Адчыняем дзверы для Узбекістана. БДУ і ТДІУ пачнуць навучанне студэнтаў па праграме “2+2”

15 Oct, 2018.

Узбекскія школьнікі запаўняюць анкеты для вучобы ў БДУ

Падчас міжнароднай адукацыйнай выставы ва Узбекістане больш за 100 узбекскіх школьнікаў прайшлі сумоўе для навучання ў БДУ.

У Палацы творчасці моладзі г. Ташкент з 18 па 23 верасня адбыліся «Дні беларускай адукацыі» пры падтрымцы Міністэрства адукацыі нашай краіны. Удзельнікамі выставы сталі больш за 60 універсітэтаў і адукацыйных арганізацый, а наведалі яе больш чым 5 тысяч школь­нікаў і студэнтаў. Узбекскія абітурыенты і іх бацькі змаглі азнаёміцца з умовамі навучання ў БДУ. Вялікую ціка­васць яны выяўлялі да за­вочнай формы атрымання вышэйшай адукацыі і ў магістратуры.

Дзякуючы высокім пазі­цыям БДУ ў міжнародных рэйтынгах, наш універсітэт уваходзіць у спіс 500 вы­шэйшых адукацыйных устаноў, для якіх не патрабу­ецца праходжанне працэдуры настрыфікацыі ў Рэспубліцы Узбекістан.

Жанна Савельева

Па словах начальніка аддзела па працы з замежнымі грамадзянамі ўпраўлення міжнародных сувязяў Жанны САВЕЛЬЕВАЙ, у апошнія гады ва Узбекістане назіраецца тэндэнцыя да павелічэння ліку навучэнцаў. У 2016 г. у ВНУ краіны паступалі 663 тыс. чал., у 2017 г. – больш за 729 тыс. чал., у 2018 г. – 810 тыс. абітурыентаў. Пры гэтым у краіне ўсталяваны наступныя квоты па прыёме на навучанне грамадзян Узбекістана ў ВНУ на 2018/2019 навуч. г.: бакалаўрыят – 80 965 чал. (у тым ліку па дзяржаўных грантах 17 669 чал.); магістратура – 5 903 чал. (1 552 чал.).

У наш час асноўнай праблемай у сферы вышэйшай адукацыі Узбекістана з’яў­ляецца адносна невялікі ахоп моладзі сістэмай вышэйшай адукацыі. Хуткі рост насельніцтва Узбекіс­тана значна ўзмацніў канкурэнцыю пры паступленні ў айчынныя ВНУ, і сітуацыя з кожным годам становіцца ўсё больш напружанай.

Урад Узбекістана спрабуе вырашыць праблему, напрыклад, шляхам увядзення дыстанцыйнай анлайн-аду­кацыі, аднак пакуль гэты напрамак знаходзіцца на апрабацыі і не атрымаў масавага распаўсюджання. Такім чынам, БДУ мае магчымасць узмацніць свае пазіцыі ў сферы пастаўкі адукацыйных паслуг Узбекістану.

У наш час на рынак Узбекістана актыўна прасоўваюць свае паслугі такія краіны, як Расія, Германія, Паўднёвая Карэя, Турцыя, Вялікабрытанія, ЗША і ін­шыя, у тым ліку шляхам адкрыцця сумесных адука­цыйных структур і рэалізацыі сумесных адукацыйных праграм. Больш за 60 % тых узбекскіх студэнтаў, што выязджаюць, скіроўваюцца на навучанне ў Расійскую Фе­дэрацыю, 12 % – у Казах­стан, 6 % – ва Украіну і г. д.

У Беларусі навучаецца 87 грамадзян з Узбекістана.

Падчас працы на выставачным стэндзе дасягнута дамоўленасць аб супрацоўніцтве з 2 рэкрутынгавымі агенцтвамі па накіроў­ванні на навучанне ўзбек­скай моладзі ў БДУ. Іх прадстаўнікам перададзены ма­­тэ­­­рыялы пра факультэты  і спецыяльнасці, кошты на­ву­чання, а таксама праве­дзены перамовы наконт накіравання дакументаў на навучанне, умоў залічэння ўзбекскай моладзі ў БДУ.

Як распавяла Жанна Савельева, 20–23 верасня на базе адукацыйнай кампаніі EVA-consulting былі аргані­заваны рэкламныя прэзентацыйныя семінары «Дні адчыненых дзвярэй БДУ» для ўзбекскіх абітурыентаў, выязное сумоўе па рускай мове. У семінарах прынялі ўдзел каля 230 чалавек, з іх 130 зарэгістраваліся на праходжанне сумоўя па рускай мове. Па выніках выпраба­ванняў па рускай мове адабрана і рэкамендавана на навучанне ў БДУ ў 2018/­2019 навуч. г. 109 чал. З кандыдатамі на навучанне і іх бацькамі праведзены перамовы пра ўмовы навучання, пражыванне і кошты кантракта. На сёння па дадзеным праекце ў БДУ прыбылі 14 чалавек. Іх прыём яшчэ працягваецца.

Таксама адбыліся перамовы з прарэктарам па ву­чэбнай рабоце Ташкенцкага дзяржаўнага інстытута ўсходазнаўства (ТДІУ) На­дзірам Абдулаевым пра адкрыццё сумесных адукацыйных праграм дзённай платнай формы навучання па схеме «2+2» у сферы падрыхтоўкі спецыялістаў-усходазнаў­цаў на базе ТДІУ. Мяркуецца адкрыць сумесную падрых­тоўку ў лістапа­дзе 2018 г.

Разам з тым узбекскія партнёры прапанавалі разгледзець магчымасць адкрыцця сумеснай падрых­тоўкі беларускіх студэнтаў па дадзенай праграме па схеме «2+2» на базе БДУ па наступных напрамках: усходняя філалогія, усходняя філасофія і культура, цюркскія мовы, эканоміка краін Паўднёвай Азіі і Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

print

Вам таксама можа спадабацца: