Category: Аб’явы

Аб’явы

Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ біблеістыкі і хрысціянскага веравучэння. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас:  220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасці‚...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій; ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі; ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: ядзернай фізікі; лазернай фізікі і спектраскапіі; гісторыі новага і найноўшага...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: эканамічнай тэорыі; тэарэтычнай і інстытуцыя­нальнай эканомікі; германскіх моў; батанікі; малекулярнай біялогіі; інфарматыкі і камп’ютарных сістэм; квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі; вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі;...

Аб’явы

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД ДАЦЭНТА кафедры  эканомікі i кiравання бiзнесам; ДАЦЭНТАкафедры кіравання фінансамі; ДАЦЭНТАкафедры прававых дысцыплiн; ВЫКЛАДЧЫКА факультэта перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі. Тэрмін конкурсу – адзін...

Аб’явы

УСТАНОВА БДУ «НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ IНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ПРАБЛЕМ МАТЭМАТЫКI I IНФАРМАТЫКI» АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасады ВЯДУЧАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА навукова-даследчай лабараторыі праблем бяспекі інфармацыйных тэхналогій. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы. Адрас: 220030,...

Аб’явы

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: Старшага выкладчыка кафедры мастацтваў  і асяродкавага дызайну, Дацэнта кафедры эканомікі i кiравання бiзнесам. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы....

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКА  КАФЕДРЫ  міжнародных эканамічных адносін; ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: біяфізікі, фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій, міжнароднага турызму; ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ:  фізічнай оптыкі, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, вышэйшай матэматыкі,...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТА  КАФЕДРЫ  міжнароднага турызму; СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  міжнароднага менеджменту, міжнароднага турызму, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, тэхналогій камунікацыі; ВЫКЛАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  тэо­рыі і методыкі...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: вылічальнай матэматыкі, інфармацыйных сістэм кіравання, камп’ютарных тэхналогій і сістэм, неарганічнай хіміі, ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: біяфізікі, інтэлектуальных сістэм, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі,...

Аб’явы

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЎСТАНОВА «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ВАКАНТНАЙ ПАСАДЫ Старшага навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці фізіка кандэнсаванага стану.     Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб’явы....

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: класічнай філалогіі, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, гісторыі старажытнага свету і...