Category: Аб’явы

Аб’явы

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ бізнес-адміністра­вання, ПРАФЕСАРА кафедры лагістыкі, ДАЦЭНТА кафедраў бізнес-адміністравання, бізнес-камунікацый, лагістыкі, менеджменту тэхналогій, інавацыйнага кіравання, СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедраў бізнес-адміністравання, лагістыкі, менеджменту тэх­налогій, інавацыйнага...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТА  КАФЕДРЫ  сацыяльнай камунікацыі, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  сацыяльнай камунікацыі, міжнародных адносін, ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРЫ  аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы....

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: міжнародных адносін, раманскіх моў; ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ мытнай справы; ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  крыміналістыкі, дыпламатычнай і консульскай службы, гісторыі новага і найноўшага часу, міжнароднага права, міжнародных эканамічных...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і спектраскапіі, літаратурна-мастацкай крытыкі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, дызайну, культуралогіі, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  раманскага мовазнаўства, англійскай мовы...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  камп’ютарных тэхналогій і сістэм, шматпрацэсарных сістэм і сетак, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, тэорыі функцый, генетыкі, электрахіміі, сацыялогіі, культуралогіі, камп’ютарный лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, сацыяльнай...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: метадаў аптымальнага кіравання, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, дзяржаўнага кіравання, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі,...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: сацыяльнай ка­му­нікацыі, сацыялогіі, паліталогіі, міжна­родных эканамічных адносін, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  тэарэтычнай фізікі і астрафізікі, ядзернай фізікі, радыёфізікі і ліч­бавых медыятэхналогій, вышэйшай матэма­тыкі, камп’ютарных тэхналогій і...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: інтэлек­туальных сістэм, вышэйшай матэматыкі, біяхіміі, грамадзянскага працэсу і пра­цоў­нага права, крыміналістыкі, паліталогіі, экалогіі чалавека, ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай хіміі, высокамалекулярных злучэнняў, тэорыі літаратуры, гісторыі Беларусі...

Аб’явы

«IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ» БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНIВЕРСIТЭТА АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасады: старшы навуковы супрацоўнік лабара­торыі фізікі часціц. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублi­кавання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  фізікі цвёрдага цела, тэле­- к­амунікацый і інфармацыйных тэхналогій, квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі, дыферэнцыяльных ураў­ненняў і сістэмнага аналізу, рускай мовы, славянскіх літаратур, тэорыі літаратуры, паліталогіі,...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі бе­ларускай мовы, міжнародных адносін, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  бія– і нанамеханікі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, гісторыі беларускай літаратуры, класічнай філалогіі,...