Category: Аб’явы

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ: вылічальнай матэматыкі, інфармацыйных сістэм кіравання, камп’ютарных тэхналогій і сістэм, неарганічнай хіміі, ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: біяфізікі, інтэлектуальных сістэм, інфарматыкі і камп’ютарных сістэм, квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі,...

Аб’явы

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ЎСТАНОВА «ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ» БДУ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ВАКАНТНАЙ ПАСАДЫ Старшага навуковага супрацоўніка па спецыяльнасці фізіка кандэнсаванага стану.     Тэрмін конкурсу – месяц з дня апублікавання аб’явы....

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: класічнай філалогіі, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў; ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры, гісторыі старажытнага свету і...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, фізічнага выхавання і спорту, дызайну, тэлебачання і радыёвяшчання, ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, сучаснай беларускай мовы, ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: ...

Аб’явы

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ бізнес-камунікацый, лагістыкі, менеджменту тэхналогій, ПРАФЕСАРА кафедраў лагістыкі, інавацыйнага кіравання, ДАЦЭНТА кафедраў бізнес-камунікацый, менеджменту тэхналогій, інавацыйнага кіравання, СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедраў бізнес-адміністравання, бізнес-камунікацый,...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ:  інтэлектуальных сістэм, міжнародных эканамічных адносін, ПРАФЕСАРАЎ  КАФЕДРАЎ:  фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, інтэлектуальных сістэм, радыёфізікі і лічбавых медыя-тэхналогій, неарганічнай хіміі, ДАЦЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: ...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: фізікі паўправаднікоў і нанаэлектронікі, агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, вышэйшай алгебры і аховы інфармацыі, гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, філасофіі і...

Аб’явы

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ бізнес-адміністра­вання, ПРАФЕСАРА кафедры лагістыкі, ДАЦЭНТА кафедраў бізнес-адміністравання, бізнес-камунікацый, лагістыкі, менеджменту тэхналогій, інавацыйнага кіравання, СТАРШАГА ВЫКЛАДЧЫКА кафедраў бізнес-адміністравання, лагістыкі, менеджменту тэх­налогій, інавацыйнага...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТА  КАФЕДРЫ  сацыяльнай камунікацыі, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  сацыяльнай камунікацыі, міжнародных адносін, ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРЫ  аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы....

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ  КАФЕДРАЎ: міжнародных адносін, раманскіх моў; ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ мытнай справы; ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  крыміналістыкі, дыпламатычнай і консульскай службы, гісторыі новага і найноўшага часу, міжнароднага права, міжнародных эканамічных...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і спектраскапіі, літаратурна-мастацкай крытыкі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі, дызайну, культуралогіі, менеджменту і эканомікі сацыяльнай сферы, СТАРШЫХ  ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  раманскага мовазнаўства, англійскай мовы...