Category: Аб’явы

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ:  камп’ютарных тэхналогій і сістэм, шматпрацэсарных сістэм і сетак, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, тэорыі функцый, генетыкі, электрахіміі, сацыялогіі, культуралогіі, камп’ютарный лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, сацыяльнай...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: метадаў аптымальнага кіравання, тэорыі імавернасцяў і матэматычнай статыстыкі, дзяржаўнага кіравання, тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: дыскрэтнай матэматыкі і алгарытмікі,...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: сацыяльнай ка­му­нікацыі, сацыялогіі, паліталогіі, міжна­родных эканамічных адносін, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  тэарэтычнай фізікі і астрафізікі, ядзернай фізікі, радыёфізікі і ліч­бавых медыятэхналогій, вышэйшай матэма­тыкі, камп’ютарных тэхналогій і...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: інтэлек­туальных сістэм, вышэйшай матэматыкі, біяхіміі, грамадзянскага працэсу і пра­цоў­нага права, крыміналістыкі, паліталогіі, экалогіі чалавека, ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай хіміі, высокамалекулярных злучэнняў, тэорыі літаратуры, гісторыі Беларусі...

Аб’явы

«IНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ» БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНIВЕРСIТЭТА АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасады: старшы навуковы супрацоўнік лабара­торыі фізікі часціц. Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублi­кавання аб’явы. Адрас: 220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская, 11, аддзел...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  фізікі цвёрдага цела, тэле­- к­амунікацый і інфармацыйных тэхналогій, квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі, дыферэнцыяльных ураў­ненняў і сістэмнага аналізу, рускай мовы, славянскіх літаратур, тэорыі літаратуры, паліталогіі,...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: гісторыі бе­ларускай мовы, міжнародных адносін, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ:  бія– і нанамеханікі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, нелінейнага аналізу і аналітычнай эканомікі, гісторыі беларускай літаратуры, класічнай філалогіі,...

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасады: Дацэнта кафедры сацыяльнай работы  i рэабiлiталогii. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы. Адрас: 220004, г. Мінск, вул. Шпалерная, 7,...

Аб’явы

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ АБ’ЯЎЛЯЕ КОНКУРС на замяшчэнне пасад: ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкага мовазнаўства, тэхналогій камунікацыі, ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:  лазернай фізікі і спектраскапіі, фізічнай хіміі, рускай мовы, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай...

БДУ аб’яўляе прыём  у аспірантуру і дактарантуру

БДУ аб’яўляе прыём у аспірантуру і дактарантуру

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, павінны мець: вышэйшую адукацыю; схільнасць да навуковых даследаванняў, рэкамендацыю савета  факультэта (для тых, хто паступае ў год заканчэння навучання) або досвед практычнай працы не меншы за два гады на...

Аб’явы

Аб’явы

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб’яўляе конкурс на замяшчэнне пасад ДАЦЭНТАЎ кафедры менеджменту тэхналогій і факультэта «Вышэйшая школа бізнесу». СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ кафедраў лагістыкі, менеджменту тэхналогій, бізнес-адміністравання і факультэта «Вышэйшая школа бізнесу». ВЫКЛАДЧЫКАЎ кафедры...